ข้อมูลทั้งหมด  24    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มการเงินขนาดเล็กบ้านเขาไม้แก้ว
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 156 ม. 4 ต. เขาคราม อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ 81000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
พณฯทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีสมัยแรก แถลงนโยบายให้กองทุนหมู่บ้านๆ ละล้าน อบต.เขาคราม รับสนองนโยบาย ทั้งที่ได้ทำแผนแม่บทชุมชนไว้ก่อนแล้ว...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาม.2 บ้านทุ่งประสาน
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 109 ม. 2 ต. ปกาสัย อ. เหนือคลอง จ. กระบี่ 81120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จากประสบการณ์การร่วมกิจกรรม กลุ่มแม่บ้านมีความคิดว่าน่าจะมีอาชีพเสริมให้กับ แม่บ้านที่เสร็จจากการกรีดยางแล้ว จึงได้รวมตัวกันตั้งกลุ่มฯเพื่อทำขนมขาย...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ธนาคารหมู่บ้านควนลูกรัง
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ - ม. 3 ต. ดินแดง อ. ลำทับ จ. กระบี่ 81120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ตอนแรกเริ่มไปเป็นสมาชิกของ เมนู 5 ต่างหมู่บ้าน ไปฟังเขาประชุมทุกเดือน แล้วมาคุยกับเพื่อนว่า ถ้าในเดือนหนึ่ง เวลาเรามีประชุม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มประมงพื้นบ้าน คลองประสงค์
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 31 ม. 2 ต. คลองประสงค์ อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ 81000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพประมง เช่น อวนลอยกุ้ง,อวนลอยปลา,ไซหมึก,โป๊ะนำตื้น,ไซปู ซึ่งเครื่องมือจำพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเรือโดยสารข้ามฝั่ง
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 118 ม. 1 ต. คลองประสงค์ อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ 81000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากผู้ประกอบการขัดแย้ง ทะเลาะกัน ชกต่อยกันบ่อยครั้ง เนื่องจากแย่งลูกค้า จึงนั่งจับกลุ่มหารือกัน โดยคิดจัดการตั้งกล...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมู่ที่ 6
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 43 ม. 6 ต. เกาะลันตาใหญ่ อ. เกาะลันตา จ. กระบี่ 81150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
องค์กรได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2544 โดยการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชน อ.เกาะลันตา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อออมทรัพย์เพื่อการผลิตสินค้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหญ่พัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นางวัญญา  ไชยรักษา  
 
ที่อยู่ 39 ม. 3 ต. เขาพนม อ. เขาพนม จ. กระบี่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มศูนย์พัฒนาอาชีพบ้านนาตีน ( อ่าวนาง )
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุภา  แขวงหลี  
 
ที่อยู่ 4/1 ม. 4 ต. อ่าวนาง อ. เมือง จ. กระบี่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านอันดามัน
บุคคลที่ติดต่อ
น.ส.กาญจนา  บุตรแขก  
 
ที่อยู่ 83/3 ม. 4 ต. อ่าวนาง อ. เมือง จ. กระบี่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มกาแฟโบราณ
บุคคลที่ติดต่อ
นางจินดา  ละงู  
 
ที่อยู่ 35 ม. 2 ต. เกาะกลาง อ. เกาะลันตา จ. กระบี่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | |>