ข้อมูลทั้งหมด  2    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มจักสานเครือข่ายสตรีพัฒนาอาชีพ
บุคคลที่ติดต่อ
คุณวิลัย  บูรณะวิต  
 
ที่อยู่ 20/1 ม. 2 ต. หัวถนน อ. นิคม จ. ชลบุรี -
เครือข่าย :  เครือข่ายสตรีพัฒนาอาชีพจักสาน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ตําบลหัวถนนประกอบด้วยหมู่บ้านจํานวน 9 หมู่บ้านคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มี หน่วยงานทางราชการส่งเสริมการรวมกลุ่มของสตรีหลายกลุ่ม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนบ้านโรงสี
บุคคลที่ติดต่อ
นายเกียรติพงษ์  พุมมา  
 
ที่อยู่ 79/1 ม. 6 ต. นาจอมเทียน อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชุมชนบ้านโรงสี ตำบล นาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 202 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | |>