ข้อมูลทั้งหมด  29    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านบางคอย
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 91/2 ม. 1 ต. ท่ายาง อ. เมืองชุมพร จ. ชุมพร 86120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกิดจากการรวมกลุ่มของสมาชิกที่มีความเดือดร้อนมารวมตัวกัน ให้มีเงิ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่องานอนุรักษ์ธรรมชาติ ม. 3
บุคคลที่ติดต่อ
นายมานพ  ซ่วนเต๊ก  
 
ที่อยู่ 83/2 ม. 3 ต. ปากทรง อ. พะโต๊ะ จ. ชุมพร 86180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
หมู่บ้านบกไฟ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่เป็นหมู่บ้านบนเส้นทางคมนาคมระหว่างเมือง หลังจากนั้นมีการสัมปทาน เหมืองแร่และสัมปทานไม้...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสัจจะชุมชนบ้านในจอก
บุคคลที่ติดต่อ
นางนวลอนงค์  มากบุญ  
 
ที่อยู่ 2/3 ม. 10 ต. พะโต๊ะ อ. พะโต๊ะ จ. ชุมพร 86180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
วันที่ 9 พ.ย.2542 เริ่มก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์สัจจะชุมชนบ้านในจอกมีสมาชิก 50 คนในปีแรก ขั้นตอนแรกมีการเตรียมชุมชนเปิดเวทีทำความเข้าใจเกี่ยวกับกับวิธีการออมทรัพย์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแก้ไขปัญหาความยากจน ม.8
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 117 ม. 8 ต. นาพญา อ. หลังสวน จ. ชุมพร 86110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เดิมทำอาชีพทำนาต่อมาเปลี่ยนมาปลูกปาล์มน้ำมันในปี...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหลังเขา ศาลาประชาธิปไตย
บุคคลที่ติดต่อ
นายวิเชียร  เทพสุวรรณ  
 
ที่อยู่ 27 ม. 6 ต. รับร่อ อ. ท่าแซะ จ. ชุมพร 86140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์บ้านหลังเขาได้ฝากเงินกับธนาคารออมสินสาขาท่าแซะ ตั้งแต่เริ่มตั้งกลุ่ม เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2541 ถึงปัจจุบัน 13 เมษายน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มธนาคารหมู่บ้านหนองทองคำ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 50/1 ม. 8 ต. ตากแดด อ. เมืองชุมพร จ. ชุมพร 86000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ธนาคารหมู่บ้านหนองทองคำ ที่ทำการบ้านเลขที่ 501/1 หมู่ที่ 8 ตร.ตากแดด ตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2540 โดยนายวิรัช กันตะโก ประธานกรรมการชุมชนได้นำนโยบายขยายผลสู่ชุมชน ได้ชักชวนชาวบ้าานร่วมเป็นสมาชิก วันก่อตั้ง 61 คน มีเงินหุ้นสะสม 18,300 บาท ผู้สนับสนุนได้แก่นาย ถาวร จุฬเศวต และคณะปัจจุบันมีสมาชิก 403 คน เงินสะสมหุ้นและฝากออมทรัพย์จำนวน 1072,983 บาท คณะกรรมการบริหาร 5 คน กิจกรรมประจำคือรับเงินสะสม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มธนาคารหมู่บ้านวังไผ่
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 44/1 ม. 2 ต. วังไผ่ อ. เมืองชุมพร จ. ชุมพร 86000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้รับการจัดตั้งโดย น.ส.ชลิดา ศรีสหบุรี และนาย ถาวร จุลเศวต ร่วมกับเทศบาลเมืองชุมพร มีแกนหลักในการจัดตั้ง 11 คน ประกอบด้วย อสม.4...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มธนาคารหมู่บ้านช่องสะท้อน
บุคคลที่ติดต่อ
นางลัดดา  นาคสวัสดิ์  
 
ที่อยู่ 104 ม. - ต. บ้านควน อ. หลังสวน จ. ชุมพร 86110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งในปี 2534 โดยให้เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลช่วยจัดตั้งกลุ่มแม่บ้าน โดยมีสมาชิกแรกเริ่ม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มธนาคารหมู่บ้านบ้านพะเนียด
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 16 ม. - ต. ขันเงิน อ. หลังสวน จ. ชุมพร 86100
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
หลังจากที่ผมออกจากราชการ ปรากฏว่าชาวบ้านเดือดร้อน ขอยืมเงินบ่อยและมากราย จึงจัดเวทีชาวบ้านรวมตัวฝากเงินเดือนละ 100 บ้าน เพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรทำสวนพัฒนาปากคลอง
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 56/3 ม. 6 ต. ปากคลอง อ. ปะทิว จ. ชุมพร 86210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มรวมตัวเมื่อปี 2533 โดยคุณแสวง คล้ายเรไร เรียกชื่อกลุ่มพืชไร่ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบวาตภัยเกย์ มีสมาชิก 35 คน และเมื่อวันที่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | |>