ข้อมูลทั้งหมด  76    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้า
บุคคลที่ติดต่อ
คุณศรีพรรณ  ไทยวงศ์  
 
ที่อยู่ 146 ม. 7 หมู่บ้าน บ้านข้างน้ำ ต. ลวงเหนือ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแม่บ้านแม่ตาด (กิจกรรมขนมอบ)
บุคคลที่ติดต่อ
นางรัตนา  ศรีบุณยากิรัต  
 
ที่อยู่ 90 ม. 1 ต. ห้วยทราย อ. สันกำแพง จ. เชียงใ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ผลไม้แช่อิ่มแปรรูป
บุคคลที่ติดต่อ
คุณสุนีย์  บัวบาน  
 
ที่อยู่ 27 ม. 7 ต. ริมใต้ อ. แม่ริม จ. เชียงใ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะว่าได้รับ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มชุมชนและสมุนไพรป่าไม้แดง
บุคคลที่ติดต่อ
คุณพัฒนพร  เสียงสนั่น  
 
ที่อยู่ 15 ม. 9 ต. แม่โป่ง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ร้านหนังสือเล่า จังหวัดเชียงใหม่
บุคคลที่ติดต่อ
คุณสกุณี  ณัฐพูลวัฒน์  
 
ที่อยู่ 59 ถ. นิมมานเหมินทร ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใ 50200
เครือข่าย :  สำนักงานปกิรูประบบสุขาพแห่งชาติ     แหล่งที่มา :  สปรส.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เป็นธุรกิจประเภทร้านหนังสือ ซึ่งเคยได้รับรางวัล SVNAWARD ที่ตั้ง 59 ถ. นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรแม่จ้องใต้
บุคคลที่ติดต่อ
คุณวราภรณ์  วิริยจักษ์  
 
ที่อยู่ 26/1 ม. - ต. ตลาดใหญ่ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าบ้านหนองอาบช้าง
บุคคลที่ติดต่อ
คุณปรีดา  จันตาโลก  
 
ที่อยู่ 241 ม. 9 หมู่บ้าน บ้านหนองอาบช้าง ต. สบเตี๊ย อ. จอมทอง จ. เชียงใ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรท่ากว้าง
บุคคลที่ติดต่อ
พวงเพชร  รุมมา  
 
ที่อยู่ 70/1 ม. 3 ต. ท่ากว้าง อ. สารภี จ. เชียงใ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันทรายหลวง
บุคคลที่ติดต่อ
นางบัวจันทร์  นนท์วราศรี  
 
ที่อยู่ 27 ม. 4 ต. สันทรายหลวง อ. สันทราย จ. เชียงใ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าไผ่
บุคคลที่ติดต่อ
คุณประเสริฐ  ทะลาบุญ  
 
ที่อยู่ 72 ม. 2 หมู่บ้าน บ้านไผ่ ต. แม่โป่ง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |>