ข้อมูลทั้งหมด  66    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บริษัท พลังบุญ จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
ชุติมา  ทิพยธรรม  
 
ที่อยู่ 67/7-10 ต. บึงกุ่ม จ. กรุงเท 10240
เครือข่าย :  เครือข่ายชุมชนอโศก     แหล่งที่มา :  เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
บริษัทพลังบุญ เป็นบริษัทที่ค้าขายสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภค อาทิเช่น ศูนย์บริการข้าวกล้องปลอดสารพิษ แชมพูสมุนไพรธรรมชาติทุกชนิด เช่น
เสื้อผ้าทอมือจากชุมชนพื้นบ้านไทย อาหารแห้งมังสวิรัติทุกชนิด อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารไร้สารฟอกขาว
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรสายไหม
บุคคลที่ติดต่อ
นางประเทือง  ภู่จั่น  
 
ที่อยู่ 45/1 ม. 4 ต. ริมคลอง 6 วา อ. สายไหม จ. กรุงเท 10220
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านศิลปะประดิษฐ์และหัตถกรรมดินหอมมะลิ
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุภา  โสตถิธำรุง  
 
ที่อยู่ 65 หมู่บ้าน ซื่อตรง ต. คลองถนน อ. สายไหม จ. กรุงเท -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก อยากมีเพื่อนค...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มพลายแก้วสร้างสรรค์
บุคคลที่ติดต่อ
วีระ  พลายแก้ว  
 
ที่อยู่ 24 ม. 12 ต. คลองสิบ อ. หนองจอก จ. กรุงเท -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สตรีเขตพญาไท
บุคคลที่ติดต่อ
นางสาวศิริพร  กาวรรณา  
 
ที่อยู่ 74 ชวลาอพาร์ทเม้นท ต. สามเสนใน อ. - จ. กรุงเท -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สหกรณ์กรีนเนต,เครือข่ายตลาดสีเขียว (Green net), มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
บุคคลที่ติดต่อ
มูลนิธิสายในแผ่นดิน    
 
ที่อยู่ 6 ซ.พิบุลย์อุปถัมภ ต. - อ. ห้วยขวาง จ. กรุงเท 10310
เครือข่าย :  สำนักงานปกิรูประบบสุขาพแห่งชาติ     แหล่งที่มา :  สปรส.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ประเภทธุรกิจเป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่ตั้ง 6 ซ. พิบูลย์อุปถัมภ์-วัฒนานิเวศน์ 7 ถ.สุทธิสาร...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บริษัทกรีน มิวสิค จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
คุณจำรัส  เศวตาภรณ์  
 
ที่อยู่ 46 ถ.สมเด็จพระเจ้าต ต. บุคคโล อ. ธนบุรี จ. กรุงเท 10600
เครือข่าย :  สำนักงานปกิรูประบบสุขาพแห่งชาติ     แหล่งที่มา :  สปรส.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภท เพลงบรรเลงเพื่อการผ่อนคลาย
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ห้างหุ้นส่วน วังแดง เอ็กเพรสซ์ จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 701/16-17 อ.พ่องบุญ ถ.พระ ต. แขวงรองเมือง อ. ปทุมวัน จ. กรุงเท 10330
เครือข่าย :  สำนักงานปกิรูประบบสุขาพแห่งชาติ     แหล่งที่มา :  สปรส.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เป็นประเภทธุรกิจ แบบซื้อมาขายไป ประเภทสินค้า ได้แก่พวกสายพาน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ก้าวหน้า
บุคคลที่ติดต่อ
คุณทวี  ปาลพันธ์  
 
ที่อยู่ 283/1 ม. 4 ต. ตลาดบางเขน อ. หลักสี่ จ. กรุงเท -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มชุมชนชาวอโศก
บุคคลที่ติดต่อ
คุณสู่ดิน  ชาวหินฟ้า  
 
ที่อยู่ 65/1 ม. - ต. - อ. - จ. กรุงเท 10240
เครือข่าย :  เครือข่ายชุมชนอโศก     แหล่งที่มา :  เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชุมชนสันตินาคร ที่เป็นชุมชนที่เกิดขึ้นแบบชาวเมือง ที่พักอาศัยเป็นลักษณะทาวเฮาส์ คือ แฟลต "ตะวันงาย ๑" และ "ตะวันงาย ๒" ซึ่งผู้เข้าพักอาศัยจะต้องมีคุณสมบัติคือ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |>