ข้อมูลทั้งหมด  66    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บริษัท พลังบุญ จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
ชุติมา  ทิพยธรรม  
 
ที่อยู่ 67/7-10 ต. บึงกุ่ม จ. กรุงเท 10240
เครือข่าย :  เครือข่ายชุมชนอโศก     แหล่งที่มา :  เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
บริษัทพลังบุญ เป็นบริษัทที่ค้าขายสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภค อาทิเช่น ศูนย์บริการข้าวกล้องปลอดสารพิษ แชมพูสมุนไพรธรรมชาติทุกชนิด เช่น
เสื้อผ้าทอมือจากชุมชนพื้นบ้านไทย อาหารแห้งมังสวิรัติทุกชนิด อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารไร้สารฟอกขาว
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ชุมชน101 บึงทองหลาง
บุคคลที่ติดต่อ
นางสวรรยา  กายราช  
 
ที่อยู่ 5130 ม. - ต. คลองจั่น อ. เขตบางกะปิ จ. กรุงเท 10240
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกิดจากเศรษฐกิจไม่ดีประชาชนต้องกู้เงินนอกระบบ ซึ่งดอกเบี้ยสูงมาก จึงรวมตัวกันจัดตั้ง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือซิเมนต์ไทย
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 1 ต. บางซื่อ อ. บางซื่อ จ. กรุงเท 10800
เครือข่าย :  ธุรกิจเอกชน     แหล่งที่มา :  นิด้า  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มเครือซิเมนต์ไทยประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจ หลัก 5 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจซิเมนต์ไทย ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและจัดจำหน่าย นอกจากนี้ยังมีบริษัทในเครือฯ อีกหลายบริษัท โดยเครือซิเมนต์ไทยจัดว่าเป็นองค์กรชั้นนำ ที่ริเริ่มนำเอาเทคโนโลยี และทักษะความรู้ใหม่มาใช้ รวมทั้งความโดดเด่นที่มีชื่อเสียงที่ดีในด้านการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างจริงจัง และดำเนินธุรกิจในรูปแบบบรรษัทภิบาล
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม
บุคคลที่ติดต่อ
นายแซมดิน  เลิศบุศย์  
 
ที่อยู่ 67/30 ม. - ต. คลองกุ่ม อ. เขตบึงกุ่ม จ. กรุงเท 10240
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
มีการรวมตัวของนักปฎิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นจึงจัดตั้...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ระนองกลาง 72
บุคคลที่ติดต่อ
สิบเอกวิมล  วงษ์แสงจันทร์  
 
ที่อยู่ 37 ม. - ต. ถนนนครไชยศรี อ. เขตดุสิต จ. กรุงเท 10300
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เพื่อสนองตามพระราชดำริจึงจัดตั้งกลุ่ม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มชุมชนป้อมมหากาฬ
บุคคลที่ติดต่อ
นายพรเทพ  บูรณะบุรีเดช  
 
ที่อยู่ 29 ม. 2 ต. สำราญราษฎร์ อ. เขตพระนคร จ. กรุงเท 10200
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากโดนไล่ที่และมีเจ้าหน้าที่จาก พอช. มาให้คำแนะนำ ในการจัดตั้งกลุ่มจึงเ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มมูลนิธิธรรมสันติ
บุคคลที่ติดต่อ
นางสาวฟ่องฟ้า  ศรีวรพรกุล  
 
ที่อยู่ 67/1 ม. - ต. คลองกุ่ม อ. เขตบึงกุ่ม จ. กรุงเท 10240
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
มีผู้เลื่อมใสมอบที่ดินให้จึงต้องตั้งเ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สถาบันบุญนิยม
บุคคลที่ติดต่อ
นายธำรง  แสงสุริยจันทร์  
 
ที่อยู่ 65/5 ม. 5 ต. คลองกุ่ม อ. เขตบึงกุ่ม จ. กรุงเท 10240
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มชุมชนชาวบุญนิยม ก่อกำเนิดเมื่อ พ.ศ. 2515 โดยเริ่มมาจากการร่วมศึกษา และปฏิบัติธรรม เน้นการถือศีลเคร่ง ซื่อสัตย์ เสียสละ เอื้อเฟื้อ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรสายไหม
บุคคลที่ติดต่อ
นางประเทือง  ภู่จั่น  
 
ที่อยู่ 45/1 ม. 4 ต. ริมคลอง 6 วา อ. สายไหม จ. กรุงเท 10220
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านศิลปะประดิษฐ์และหัตถกรรมดินหอมมะลิ
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุภา  โสตถิธำรุง  
 
ที่อยู่ 65 หมู่บ้าน ซื่อตรง ต. คลองถนน อ. สายไหม จ. กรุงเท -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก อยากมีเพื่อนค...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |>