ข้อมูลทั้งหมด  82    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านตัดเย็บเสื้อผ้า
บุคคลที่ติดต่อ
นางสำรวย  กล่อมตระกูล  
 
ที่อยู่ 167 ม. 10 ต. หัวถนน อ. ท่าตะโก จ. นครสวร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ บ้านเนินสว่างพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ - ม. 15 ต. เขาชนกัน อ. แม่วงก์ จ. นครสวร 60150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อปี 2537 กลุ่มของบ้านเนินสว่างพัฒนายังขึ้นอยู่กับ หมู่บ้านเนินใหม่ ม.5 ต.เขาชนกัน และได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นมา มีสมาชิกแรกตั้ง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครื่อข่ายพัฒนาอาชีพชุมชน
บุคคลที่ติดต่อ
นายอรุณ  คูณเพิ่ม  
 
ที่อยู่ 114/55 ม. 8 ต. ลาดยาว อ. ลาดยาว จ. นครสวร 60150
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เดิมใช้ชื่อเครือข่าย กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพึ่งตนเอง หลังจากการได้รับสินเชื่อ 500 ล้านบาท ได้เกิดปัญหาของคณะกรรมการไม่เข้าใจกันและหยุดการรวมกลุ่มไประยะหนึ่ง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายความร่วมมือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาแม่วงก์-แม่เปิน
บุคคลที่ติดต่อ
นายพรมมา  สุวรรณศรี  
 
ที่อยู่ 3 ม. 25 ต. แม่เล่ย์ อ. แม่วงก์ จ. นครสวร 60150
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
รวมตัวกันโดยนำการออมทรัพย์เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร รวมตัวเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงไปสู่เป้า พัฒนาสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนป่า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายเกษตรธรรมชาติคืนสุข
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญเลื่อน  โถวิเชียร  
 
ที่อยู่ 145 ม. 15 ต. เขาชนกัน อ. แม่วงก์ จ. นครสวร 60150
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มเกษตรธรรมชาติคืนสุข ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาชนบทเซฟเดอะซิลเครนท์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บ้านชุมตาบง
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 80 ม. 5 ต. ชุมตาบง อ. กิ่งอำเภอชุมตาบง จ. นครสวร 60150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ที่ทำมาแล้วคือ สหกรณ์บริการของ อ.ส.ม. ได้ทำกิจกรรมที่กลุ่มดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มของกิ่งอำเภอชุมตาบง ได้ร่วมกันกับทุกอำเภอ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปาวชัย
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 123 ม. 8 ต. ปางสวรรค์ อ. กิ่งอำเภอชุมตาบง จ. นครสวร 60150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เป็นการรวมตัวกันทำการประกอบอาชีพการเกษตร และทอผ้าช่วงว่างงาน มีองค์กรเชพ/เอกชน มาสนใจที่มองเห็นการรวมกันชักชวนให้เกิดการออมทรัพย์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ตลุกมะไฟ
บุคคลที่ติดต่อ
นายไสว  ธุมากรณ์  
 
ที่อยู่ 217 ม. 7 ต. แม่เปิน อ. กิ่งอำเภอแม่เปิน จ. นครสวร 60150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
องค์กรเซพเดอะซินเด้นท์ ได้เข้ามาพัฒนาชุมชนที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติป่าห้วยขาแข้ง ได้ให้คำแนะนำให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมออมทรัพย์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองคู่ คลอง 1
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 60 ม. 14 หมู่บ้าน บ้านหนองไม้ ต. แม่เล่ย์ อ. แม่วงก์ จ. นครสวร 60150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
มูลนิธิคนเพียรไพรได้เข้ามาแนะนำให้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์หนองคู่ขึ้นมากลุ่มหนองคู่ เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 40 คนเพียงไพรได้แนะนำให้จัดตั้งเครือข่ายใหญ่ขึ้นมีชื่อว่า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อผลผลิตบ้านเนินทอง
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ - ม. 3 ต. ไพศาลี อ. ไพศาลี จ. นครสวร 60220
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เพื่อให้ชาวบ้านมีการสะสมฝากเงินไว้ในกลุ่ม เพื่อสะสมไว้ช่วยเหลือในวันข้างหน้า แก้จน และเพื่อเป็นทุนการศึกษาของเด็กในอนาคต...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |>