ข้อมูลทั้งหมด  10    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีเขียวขจี
บุคคลที่ติดต่อ
นางอุษา  แก้วทับ  
 
ที่อยู่ 24 ม. 6 ต. บางขุนกรอง อ. บางกรวย จ. นนทบุร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะว่าได้รับ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุนีย์  ดิษสง่า  
 
ที่อยู่ 116 ม. 1 ต. เกาะเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  แม่บ้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรคลองฝรั่ง
บุคคลที่ติดต่อ
นางลำสอน  ขำใบ  
 
ที่อยู่ ม. 7 ต. ไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีกล้วยอบแผ่น บางรักน้อย
บุคคลที่ติดต่อ
นางละเอียด  เปรมปริก  
 
ที่อยู่ 30 ม. 3 ต. บางรักน้อย อ. เมือง จ. นนทบุร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บริษัทผักตระกร้า จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 22/62 ม. - ต. บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุร 11120
เครือข่าย :  สำนักงานปกิรูประบบสุขาพแห่งชาติ     แหล่งที่มา :  สปรส.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เป็นประเภทธุรกิจ ผักผลไม้ปลอดสารพิษส่งถึงบ้าน ที่ตั้งบริษัท ผักตระกร้า จำกัด 22/62 ถ.ประชาชื่น...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  แม่บ้านเกษตรศรีดาวเดือน
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุรีย์  ชัยสุวรรณเกษร  
 
ที่อยู่ 35/2 ม. 3 ต. ไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนบ้านคลองฝรั่ง
บุคคลที่ติดต่อ
น.ส.  สุรีรัตน์ จั่นลา  
 
ที่อยู่ 38 ม. 7 ต. ไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุร -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
1. ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนบ้านคลองฝรั่ง ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 110 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 605 คน หญิง 313 คน ชาย 295 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนบ้านบางพูล ม. 2
บุคคลที่ติดต่อ
น.ส.  สุรีรัตน์ จั่นลา  
 
ที่อยู่ 65/1 ม. 2 ต. บางเลน อ. บางใหญ่ จ. นนทบุร -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
1. ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนบ้านบางพูล ม. 2 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 365 ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเข่งปลาทูไม้ไผ่
บุคคลที่ติดต่อ
คุณลําเพย  ชื่นกําเนิด  
 
ที่อยู่ 1-1/7 ม. 2 ต. ท่าทราย อ. เมือง จ. นนทบุร -
เครือข่าย :  กลุ่มเข่งปลาทูไม้ไผ่ซอยทรายทอง     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ชุมชน ซอยทรายทองเป็นชุมชนเก่าแก่อายุประมาณ 100 - 200 ปีการอยู่อาศัยเป็นลักษณะครอบครัวใหญ่ ถ้านับเป็นรุ่นตั้งแต่คุณทวด ปู่ ย่า ป้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายยวง เขียวนิล
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 91/1 ม. 7 หมู่บ้าน ราษฎร์นิยมคลองลา ต. ไทรน้อย อ. รากฏร์นิยม จ. นนทบุร 11150
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
นายยวง เขียวนิล เลขที่ ๙๑/๑ หมู่ ๗ บ้านราษฎร์นิยมคลองลากฆ้อน ตำบลรากฏร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๕๐
การศึกษา ปวส. เทคนิคนนทบุรี และได้ปริญญาสาขาพัฒนาชุมชนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่ออายุ ๕๐ ปี รายได้ในแปลงทฤษฎีใหม่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ปี หักค่าใช้จ่ายแล้ว (รายได้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท รายจ่าย ๑๐๐,๐๐๐ บาท) เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๓๗ (ปี ๒๕๓๘ น้ำท่วมสวนล่ม แต่ปี ๒๕๓๙ ได้รวบรวมกำลังใจเริ่มใหม่อีกครั้ง) เหตุผลที่ทำทฤษฎีใหม่ ได้วิเคราะห์ตามหลักปรัชญา ได้ศึกษาดูงานที่
วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี และที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี เห็นคุณค่าว่าสมเหตุสมผล เป็นกระบวนการที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคิดมาให้เสร็จแล้ว เพียงแต่เราศึกษาและเดินตาม เพราะเดิมทำเกษตรในลักษณะผสมผสานอยู่แล้ว ไม่ดิ้นรน
ให้เกินตัวแค่นี้ครอบครัวก็ได้ภูมิคุ้มกัน แปลงทฤษฎีใหม่ นาข้าว พื้นที่ทั้งหมด ๔๔ ไร่ นาข้าว ขนาด ๑๘ ไร่ ปลูก ๕ ครั้ง/ ๒ ปี แหล่งน้ำ
สระน้ำ ขนาด ๑๐x๒๑x๖ ตรม. จำนวน ๑ บ่อ และบ่อขนาดเล็ก จำนวน ๔ บ่อ มีแหล่งน้ำเติมจากคลองลากค้อน ซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมชลประทาน ไม้ผล พืชผัก พืชสมุนไพร ไม้ผล/ผักสวนครัว ขนาด ๑๕ ไร่ ชนิดพืชที่ปลูกไม้ผล ได้แก่ กล้วย มะพร้าว มะม่วง มะปราง มะไฟ ลิ้นจี่ ขนุน ชมพู่ ฝรั่ง กระท้อน ทุเรียน ส้มโอ ฯลฯ ผักสวนครัว ได้แก่ หน่อไม้ฝรั่ง ผักหวาน กุ้ยฉ่าย ตะไคร้ บ้านพักอาศัย โรงเรือน โรงเลี้ยงสัตว์ ขนาด ๔ ไร่ รวมโรงเรือนเกษตร ชนิดของสัตว์ที่เลี้ยงได้แก่ ปลา กบ ไก่บ้าน เป็ดเทศ
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | |>