ข้อมูลทั้งหมด  31    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทำน้ำพริก ศูนย์พัฒนาอาชีพวัดบ้านบัว
บุคคลที่ติดต่อ
อัจฉรา  สวัสดี  
 
ที่อยู่ - หมู่บ้าน วัดบ้านบัว ต. บ้านบัว อ. เมือง จ. บุรีรั -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านเสม็ด
บุคคลที่ติดต่อ
นางทองจันทร์  วันภักดี  
 
ที่อยู่ 40 ม. 7 หมู่บ้าน บ้านเสม็ด ต. กลันทา อ. เมือง จ. บุรีรั -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า บ.สายตรี5
บุคคลที่ติดต่อ
นายมนูญ  พลายศรี  
 
ที่อยู่ 66 ม. 13 หมู่บ้าน บ้านสายตรี 5 ต. บึงเจริญ อ. บ้านกรวด จ. บุรีรั -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเลี้ยงไหมเกษตรกรบ้านโนนสว่าง
บุคคลที่ติดต่อ
นางระเบียบ  ลือธิสาร  
 
ที่อยู่ 73 ม. 5 หมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง ต. เขาคอก อ. ประโคนชัย จ. บุรีรั -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มพัฒนาอาชีพโนนเจริญ
บุคคลที่ติดต่อ
คุณประไพ  พันสาย  
 
ที่อยู่ - ม. 1 หมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาตำบล (หล ต. โนนเจริญ อ. บ้านกรวด จ. บุรีรั -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สหกรณ์การเกษตรแปรรูปอาหารบ้านหนองน้ำขุ่น จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
คุณศรีนคร  ปุ่นประโคน  
 
ที่อยู่ 103 ม. 5 หมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่น ต. หนองบอน อ. ประโคนชัย จ. บุรีรั -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านทำชาใบหม่อน บ้านเกตุเหนือ
บุคคลที่ติดต่อ
คุณสิทธิ์  สุทธะ  
 
ที่อยู่ 57 ม. 7 หมู่บ้าน บ้านเกตุเหนือ ต. บ้านตะโก อ. ห้วยราช จ. บุรีรั -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ ต.บ้านบัว/สมุนไพรวัดบ้านบัว
บุคคลที่ติดต่อ
นายเคลื่อน  นาราช  
 
ที่อยู่ 239 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านบัว ต. บ้านบัว อ. เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรั 31000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
นายเคลื่อน นาราช ได้เรียนรู้เรื่องการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์จากเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาชุมชนขึ้น ที่โรงเรียนได้ผลดีมากเมื่อได้เกษียน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์ประสานงานพัฒนาองค์กรชุมชนบ้านซับใหญ่ หมู่ที่14
บุคคลที่ติดต่อ
นายประกอบ  กลมกลาง  
 
ที่อยู่ 177 ม. 14 หมู่บ้าน บ้านซับใหญ่ ต. โคกมะม่วง อ. ปะคำ จ. บุรีรั 31220
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ปีพ.ศ. 2543 ระดมทุนจากสมาชิกคนละ 20 บาท จำนวนสมาชิก 20 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 400 บาท ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2545 ได้ของบกู้ยืม
จากอบต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ - เลี้ยงโคบ้านคลองหินลาด
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมนึก  ปัดชา  
 
ที่อยู่ 42 ม. 9 หมู่บ้าน หมู่บ้านคลองหินล ต. ลำนางรอง อ. โนนดินแดง จ. บุรีรั 31260
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านคลองหินลาด ได้จัดตั้งกลุ่ม 25 .ต.ค. 2541 เป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับคัดเลือก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | |>