ข้อมูลทั้งหมด  7    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บริษัท วันเดอร์เวิลด์ โปรดัก จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
บริษัท  วันเดอร์เวิลด์ โปรดัก จำกัด  
 
ที่อยู่ 172 ซ.วัดไพร่ฟ้า ถ.บา ม. 4 ต. - อ. เมือง จ. ปทุมธา -
เครือข่าย :  สำนักงานปกิรูประบบสุขาพแห่งชาติ     แหล่งที่มา :  สปรส.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เป็นธุรกิจประเภทของเล่นเด็ก ซึ่งมีพนักงานประมาณ 400 คน ที่ตั้งบริษัทวันเดอร์เวิล์ดโปรดัก จำกัด 172 ม. 4 ซ. วัดไพร่ฟ้า ถ.บางกอก-ปทุมธานี ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนในตำบลคลองสาม
บุคคลที่ติดต่อ
ชุมชนในตำบลคลองสาม    
 
ที่อยู่ - ม. 8 ต. คลองสาม อ. คลองหลวง จ. ปทุมธา -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  โครงการศึกษาศก.นอกภาคทางการในเขตเม  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชุมชนในตำบลคลองสามอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร (เขตดอนเมือง) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 26 กิโลเมตร เป็นตำบลในเขต
การปกครองของอำเภอคลองหลวง ประกอบไปด้วย 16 หมู่บ้าน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ตั้งอยู่ หมู่ 8 ตำบลคลองสาม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มอาชีพผลิตรองเท้าหนัง
บุคคลที่ติดต่อ
สมปอง  กรวยทอง  
 
ที่อยู่ 68/92 หมู่บ้าน ไวท์เฮ้าส์ ต. คลองหนัง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธา -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน คลองรังสิต หมู่ที่ 6
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมนึก  ปรีชาพลกุล  
 
ที่อยู่ 233 ม. 6 ต. บางพูด อ. เมือง จ. ปทุมธา -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน คลองรังสิต หมู่ที่ 6 ตำบลบางพูด อำเภอเมือง จังหวัด ปทุมธานี
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 4,875 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนคลองสาม
บุคคลที่ติดต่อ
นายวีระศักดิ์  ฮาดดา  
 
ที่อยู่ 23/2 ม. 7 ต. คลองสาม อ. คลองหลวง จ. ปทุมธา -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 1,560 ครัวเรือน อาชี...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนบ้านเกริ่น
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุเทพ  บุญส่ง  
 
ที่อยู่ 37 ม. 1 ต. บางกระดี่ อ. เมือง จ. ปทุมธา -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนบ้านเกริ่น ตำบลบางกระดี่ อำเภอ เมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 226 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 1,143 คน หญิง 584 คน ชาย 559 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มจักสานผักตบชวา
บุคคลที่ติดต่อ
นายประยูร  แสงเทศ  
 
ที่อยู่ - ม. 3 ต. บึงชําอ้อ อ. หนองเสือ จ. ปทุมธา -
เครือข่าย :  กลุ่มสตรีสานหมวกใบลาน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เมื่อประมาณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545 ชาวบ้านหมู่ 3 ตําบล บึงชําอ้อ จาก เย็บปักถักร้อยก็ได้รวมตัวกันทํ ากลุ่มออมทรัพย์ การทํากลุ่มออมทรัพย์ก็เป็นภาระที่จะต้องส่งเงิน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | |>