ข้อมูลทั้งหมด  9    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพัฒนาอาสาร่วมใจ
บุคคลที่ติดต่อ
นางลำพูน  พรรณไวย  
 
ที่อยู่ 13/1 ม. 5 ต. เกาะเกิด อ. บางปะอิน จ. พระนคร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนวัดตองปุ
บุคคลที่ติดต่อ
นายเอกชัย  พงษ์อารี  
 
ที่อยู่ 37 ม. 5 ต. บ้านเกาะ อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนคร 13000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกิดจากการรวมตัวของผู้มีวิสัยทัศน์เดียวกันถึง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ ศรีสุริโยทัย
บุคคลที่ติดต่อ
นางกนกวรรณ  แตงเจริญ  
 
ที่อยู่ 226 ม. 8 ต. ประตูชัย อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนคร 13000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งเมื่อวันทึ่ 5 ธันวาคม 2542 จากสมาชิกแรกเข้าของเดือนธันวาคม 2542 ได้ 24 คน มีเงินออม 3,400 บาท จนถึงปัจจุบันมีสมาชิก89 คน มีเงินต้นทุน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อการผลิต อ.บ้านแพรก
บุคคลที่ติดต่อ
นายประจักร  ไข่รัศมี  
 
ที่อยู่ 98 ม. 16 ต. สำพะเนียง อ. บ้านแพรก จ. พระนคร 73240
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ชาวบ้านไม่เคยมีการร่วมกลุ่มมาก่อน พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพรก ได้มาแนะนำช่วยรวมกลุ่มออมทรัพย์กันขึ้น มีสมาชิกแรกเข้า50 คน ต่อมามีองค์กรชุมชนให้ผู้อยากไร้...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีบ้านศรีวิเชียร
บุคคลที่ติดต่อ
นางศรีจิตร  สิทธิสันต์  
 
ที่อยู่ 75 ม. 7 ต. หน้าโคก อ. อ.ผักไห่ จ. พระนคร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทรน้อย
บุคคลที่ติดต่อ
นสสสุนีย์  จันทร  
 
ที่อยู่ 48 ม. 7 ต. ไทรน้อย อ. บางขาว จ. พระนคร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีพัฒนาไผ่ลิง
บุคคลที่ติดต่อ
คุณอนันต์  บุณณิณท์  
 
ที่อยู่ 110/3 ม. 3 ต. ไผ่ลิง อ. - จ. พระนคร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผู้ผลิตมีดอรัญญิกและช้อน
บุคคลที่ติดต่อ
บุญเรือง  รอดประยูร  
 
ที่อยู่ 35/1 ม. 5 ต. ท่าช้าง อ. นครหลวง จ. พระนคร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนลำเรือแตก
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมจิตร์  นิรัสสัย  
 
ที่อยู่ - ม. 12 ต. เชียงรากน้อย อ. บางปะอิน จ. พระนคร -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนลำเรือแตก ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 302...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | |>