ข้อมูลทั้งหมด  13    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัดมาตุคุณาราม
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 101 ม. 1 ต. กระโสม อ. ตะกั่วทุ่ง จ. พังงา 82130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ศูนย์ได้รับการคัดเลือกจากประชาสงเคราะห์จังหวัดพังงา ให้จัดตั้งศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัดมาตุคุณาราม จากเงินงบฯมิยาซาวาโดยได้รับสนับสนุนเป็นวัสดุอุปกรณ์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีแปรรูปอาหารตำบลกะไหล
บุคคลที่ติดต่อ
นางวารุณี  สงวนนาม  
 
ที่อยู่ 40/1 ม. 5 ต. กะไหล อ. ตะกั่วทุ่ง จ. พังงา -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรบางเตย
บุคคลที่ติดต่อ
นายประสาน  โบกทอง  
 
ที่อยู่ 18/2 ม. 6 ต. บางเตย อ. เมือง จ. พังงา -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสหกรณ์ประมงบ้านบางพัฒน์
บุคคลที่ติดต่อ
นายสวัสดี  วาหะรักษ์  
 
ที่อยู่ 70 ม. 8 หมู่บ้าน บ้านบางพัฒน์ ต. บางเตย อ. เมือง จ. พังงา -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนพอแดง
บุคคลที่ติดต่อ
นายเหวียน  ใต้แสงทวีธรรม  
 
ที่อยู่ 151/1 ม. 3 ต. ท้ายเหมือง อ. ท้ายเหมือง จ. พังงา -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนพอแดง ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 283 ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กล่มดอกไม้ศรีพังงา
บุคคลที่ติดต่อ
นางพิม  แก้วบำรุง  
 
ที่อยู่ 14/6 ม. 5 ต. กะไหล อ. ตะกั่วทุ่ง จ. พังงา -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแปรรูปอาหารขนมทองม้วน
บุคคลที่ติดต่อ
น.ส.อาทิตยา  แซ่หนา  
 
ที่อยู่ 38/6 ม. 12 ต. กะไหล อ. ตะกั่วทุ่ง จ. พังงา -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาตำหนอน
บุคคลที่ติดต่อ
นางลำดวน  ประสมกิจ  
 
ที่อยู่ - ม. 1 หมู่บ้าน ศาลาทำการหมู่บ้า ต. ถ้ำทองหลาง อ. ทำปุด จ. พังงา -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มอาชีพผ้าบาติกบ้านในหยง
บุคคลที่ติดต่อ
นาง  วรรณา อารีชน  
 
ที่อยู่ 48/2 ม. 8 ต. หล่อยูง อ. ตะกั่วทุ่ง จ. พังงา -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านชีน้อย
บุคคลที่ติดต่อ
นางอุบล  คชรักษ์  
 
ที่อยู่ 2 ม. 1 ต. ถ้ำ อ. ตะกั่วทุ่ง จ. พังงา -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | |>