ข้อมูลทั้งหมด  7    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองประดู่
บุคคลที่ติดต่อ
นางสาวกาญจนา  ชื่นชูกลิ่น  
 
ที่อยู่ 2 ม. 2 ต. หนองประดู่ อ. เลาขวัญ จ. กาญจนบ 71210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองประดู่ จัดตั้งเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2541 เริ่มตั้งมีสมาชิก 24 คน เริ่มจากกลุ่มสตรีแม่บ้าน ต่อมาเมื่อ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ต.รางหวาย
บุคคลที่ติดต่อ
นางรสวรรณ  จงไมตรีพร  
 
ที่อยู่ 235-6 ม. 15 ต. รางหวาย อ. พนมทวน จ. กาญจนบ 71170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ในชุมชนได้ซื้อเศษผ้าสำลีมาตัดต่อทำผ้าห่มนอน เสื้อผ้าเด็ก ต่อมาได้พัฒนานำผ้ายึดมาตัดเลื้อปกโปโล ชุดนอน และได้มีการทำกันมากขึ้น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองประดู่
บุคคลที่ติดต่อ
นางสาวกาญจนา  ชื่นชูกลิ่น  
 
ที่อยู่ 2 ม. 2 ต. หนองประดู่ อ. เลาขวัญ จ. กาญจนบ 71210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองประดู่ จัดตั้งเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2541 เริ่มตั้งมีสมาชิก 24 คน เริ่มจากกลุ่มสตรีแม่บ้าน ต่อมาเมื่อพ.ศ.2542 ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ต.รางหวาย
บุคคลที่ติดต่อ
นางรสวรรณ  จงไมตรีพร  
 
ที่อยู่ 235-6 ม. 15 ต. รางหวาย อ. พนมทวน จ. กาญจนบ 71170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ในชุมชนได้ซื้อเศษผ้าสำลีมาตัดต่อทำผ้าห่มนอน เสื้อผ้าเด็ก ต่อมาได้พัฒนานำผ้ายึดมาตัดเลื้อปกโปโล ชุดนอน และได้มีการทำกันมากขึ้น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นิคมเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
บุคคลที่ติดต่อ
นิคมเศรษฐกิจพอเพียง  อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี  
 
ที่อยู่ - ม. 1 ต. จระเข้เผือก อ. ด่านมะขามเตี้ย จ. กาญจนบ 71260
เครือข่าย :  นิคมเศรษฐกิจพอเพียง     แหล่งที่มา :  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด ผู้ถือครองเดิมได้สละสิทธิการถือครองที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินที่หวงห้ามทหาร อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนหนองกระจันทร์
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมบัติ  เข็มทอง  
 
ที่อยู่ 2/1 ม. - ต. หนองโรง อ. พนมทวน จ. กาญจนบ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
1. ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนหนองกระจันทร์ ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่ 90 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 366 คน หญิง. 192 คน ชาย 174 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ต
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 89 ม. 5 ต. เมือง จ. กาญจนบ 71190
เครือข่าย :  คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ต     แหล่งที่มา :  คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ต  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ต เป็นสถานประกอบการธุรกิจด้านการให้บริการ ที่พัก และอาหาร เปิดบริการมาแล้ว 52 ปี บนเนื้อที่ประมาณ 110 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพ 139 กม. เป็นรีสอร์ตที่มีความสวยงามและร่มรื่น
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | |>