ข้อมูลทั้งหมด  3    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์อัล-อามานะห์
บุคคลที่ติดต่อ
นายสม  เกิดทรัพย์  
 
ที่อยู่ 2/2 ม. 3 ต. ป่าคลอก อ. ถลาง จ. ภูเก็ต -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนโคกทราย
บุคคลที่ติดต่อ
นายประสิทธิ์  เผือกเพ็ชร์  
 
ที่อยู่ 13/2 ม. 8 ต. ฉลอง อ. เมือง จ. ภูเก็ต -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน โคกทราย ตำบล ฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 625 ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บริษัท พรทิพย์ (ภูเก็ต) จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 108/1 ม. 5 ถ. เฉลิมพระเกียรติ ต. เมือง อ. รัษฎา จ. ภูเก็ต 63400
เครือข่าย :  ธุรกิจขนาดย่อม     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เป็นบริษัทแปรรูปอาหารทะเล ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อ ได้แก่ น้ำพริกกุ้งเสียบ ไตปลา โดยใช้ปลาซึ่ง
เป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นมีพนักงาน 49 คน ในปี 2540 ประสบวิกฤตเศรษฐกิจ จึงไปขายเฉาก๊วยที่หาดใหญ่ ด้วยความเหนื่อยยากมาก แต่ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชน จึงเป็นแรงบันดาลใจให้สู้ชีวิต ปลายปี 2540 เศรษฐกิจที่ภูเก็ตเริ่มดี จึงกลับมาอยู่ที่ภูเก็ต ต่อมาในปี 2544 เ ดโรคชาร์และไข้หวัดนกระบาด จึงเกิดแนวคิดว่าภูเก็ตเมืองท่องเที่ยว (นักท่องเที่ยวปีละ1.5 ล้านคน) นักท่องเที่ยวจะแสวงหาของฝาก แต่ของฝากเดิมคุณภาพต่ำ ไม่มีมาตรฐานพอ จึงเริ่มศึกษาหาตัวสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ตและพังงา ได้แก่ แกงไตปลา ซึ่งแม่ภรรยาจะมีภูมิปัญญามีฝีมือในเรื่องการทำไตปลาให้มีรสชาติดี ทำให้ลดค่าใช้จ่าย ในปี 2545
ได้ก่อตั้ง ?บริษัท พรทิพย์ (ซีสโตร์) และตั้งโรงงานผลิตแปรรูปสินค้า ของฝาก และในปี 2546 ได้รับรางวัลมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) มาถึงปี 2547 เกิด ?สึนามิ? นักท่องเที่ยวน้อยเศรษฐกิจทรุด หน้าร้านมีการก่อสร้างถนนใหม่ (ประมาณหนึ่งปีครึ่ง) จึงเร่งปรับถนนหน้าร้านโดยใช้ทุนทรัพย์ของตนเองเพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันก็ชะลอคนงานไว้ไม่เกิน 50 คน จึงหาช่องทางการขายใหม่ โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ คือแปรรูปกุ้งเสียบ ออกบูธสินค้าตามงานต่างๆ) ติดต่อร้านค้าในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ และเริ่มหาช่องทางตลาดส่งออก/เป็นร้าน OTOP 5 ดาว และมีการขยายตลาดสู่สากลมากขึ้น โดยส่งไปจำหน่ายที่ฮ่องกง
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | |>