ข้อมูลทั้งหมด  31    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ.นาทอง
บุคคลที่ติดต่อ
นางสำรวย  คัดดงพง  
 
ที่อยู่ - หมู่บ้าน บ้านนาทอง ต. ดงเย็น อ. เมือง จ. มุกดาห -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก บ.ม่วงไข่
บุคคลที่ติดต่อ
แม่เสนอ  อามารมมนตรี/แม่เกษร  
 
ที่อยู่ 11 ม. 2 หมู่บ้าน บ้านม่วงไข่ ต. นิคมคำสร้อย อ. นิคมคำสร้อย จ. มุกดาห -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเหล่าป่าเป็ด
บุคคลที่ติดต่อ
วิชัย  พรมนาค  
 
ที่อยู่ 161 ม. 13 หมู่บ้าน บ้านเหล่าป่าเป็ด ต. นาโสก อ. เมือง จ. มุกดาห -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้า บ.หนองน้ำเต้า
บุคคลที่ติดต่อ
นางดล  ชนินทร์  
 
ที่อยู่ 8 ม. 2 หมู่บ้าน บ้านหนองน้ำเต้า ต. นาโสก อ. เมือง จ. มุกดาห -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านโนนสะอาด
บุคคลที่ติดต่อ
นางสมหมาย  จันทวงศ์  
 
ที่อยู่ 100 ม. 7 หมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด ต. คำอาฮวน อ. เมือง จ. มุกดาห -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าไหม
บุคคลที่ติดต่อ
แม่เลิ้ง  ดนุหาญ  
 
ที่อยู่ 45 ม. 2 (71 ม.3) ต. บ้านค้อ อ. คำชะอี จ. มุกดาห -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มจักสานตระกล้าพลาสติก บ. ชัยมงคล
บุคคลที่ติดต่อ
แม่แขว้ง  ทงษ์คำ  
 
ที่อยู่ 15 หมู่บ้าน บ้านชัยมงคล ต. โชคชัย อ. นิคมคำสร้อย จ. มุกดาห -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสมุนไพรแปรรูป ชุมชนคำสร้อย
บุคคลที่ติดต่อ
แม่สวัสดิ์  บุญสร้อย  
 
ที่อยู่ 44 หมู่บ้าน บ้านคำสร้อย ต. นิคมคำสร้อย อ. นิคมคำสร้อย จ. มุกดาห -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผ้าฝ้าย อ.หนองสูง
บุคคลที่ติดต่อ
นางสมัยทอง  ไชยุขันธ์  
 
ที่อยู่ 9 ม. 4 หมู่บ้าน บ้านหนองสูง ต. หนองสูงเหนือ อ. หนองสูง จ. มุกดาห -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านแฝก
บุคคลที่ติดต่อ
นางเทือน  รูปคม  
 
ที่อยู่ 14 ม. 10 หมู่บ้าน บ้านแฝก ต. โพนงาน อ. คำชะอี จ. มุกดาห -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | |>