ข้อมูลทั้งหมด  11    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ธนาคารหมู่บ้านทรัพย์ทรายแก้ว
บุคคลที่ติดต่อ
นางปรีดา  สุกใส  
 
ที่อยู่ 303/42 ม. 5 ต. บางริ้น อ. เมืองระนอง จ. ระนอง 85000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากในการกู้เงินของชาวบ้านจะต้องเสียดอกเบี้ยสูง จึงจัดตั้งธนาคารขึ้...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มธนาคารหมู่บ้านชุมชนเสือป่า
บุคคลที่ติดต่อ
นายอนุภาพ  วงศ์ธัญญะกวิน  
 
ที่อยู่ 300/18 ม. - ต. เขานิเวศน์ อ. เมืองระนอง จ. ระนอง 85000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 6/7/2541 ปัจจุบันมีสมาชิก 150 คน มีการให้ออม ให้กู้ ทำกิจการค้าขาย กู้เพ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มธนาคารหมู่บ้านพ่อตาขิง
บุคคลที่ติดต่อ
นางอำพรรณ  พาศานนท์  
 
ที่อยู่ 10/5 ม. - ต. เขานิเวศน์ อ. เมืองระนอง จ. ระนอง 85000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกิดจากการสังเกตุจากหมู่บ้านอื่น และเรียนรู้ถึงขบวนกา...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ธนาคารหมู่บ้านกิจพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นางวัลภา  โสภณธรรมกุล  
 
ที่อยู่ 300/19 ม. 5 ต. บางริ้น อ. เมืองระนอง จ. ระนอง 85000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เจ้าหน้าที่ พ.อ.ช. มาให้ความรู้และเป็นพี่เลี้ยงให้...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายธนาคารหมู่บ้าน จ.ระนอง
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 10/5 ม. 5 ต. เขานิเวศน์ อ. เมืองระนอง จ. ระนอง 85000
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ก่อตั้งเครือข่ายมาตั้งแต่ปี 2539 จนถึงขณะนี้ปี 2544 เป็นเวลา 5 ปีเศษ รวมกลุ่มครั้งแรกมีเพียง 4-5 กลุ่มคณะทำงานบริหารเครือข่ายผ่านมาแล้วสองชุด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สตรีมิตรภาพ
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุญเสริม  เย็นวัตร  
 
ที่อยู่ 200/12 ม. 6 ต. บางริ้น อ. เมือง จ. ระนอง -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนวังลุ่ม
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุคนธ์  แซ่อุ๋ย  
 
ที่อยู่ 14 ม. 4 ต. ละอุ่นเหนือ อ. ละอุ่น จ. ระนอง -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนวังลุ่ม ตำบลละอุ่นหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 24 ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ธนาคารหมู่บ้านชุมชนสหพันธ์ ( ชุมชนเครือแม่ข่ายงาน)
บุคคลที่ติดต่อ
นายสวัสดิ์  ดีหล้า  
 
ที่อยู่ 130/254 ม. - ต. เขานิเวศน์ อ. เมือง จ. ระนอง -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กะปิเกาะเหลา
บุคคลที่ติดต่อ
นายชัยรัตน์  พงษ์พิทักษ์  
 
ที่อยู่ 76/3 ม. 6 ต. ปากน้ำ อ. เมือง จ. ระนอง -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ธนาคารหมู่บ้านก้าวใหม่การประมง
บุคคลที่ติดต่อ
นางเครือวรรณ์  ราชภูติ  
 
ที่อยู่ 89/54 ม. 2 ต. บางบอน อ. เมือง จ. ระนอง -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | |>