ข้อมูลทั้งหมด  35    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีสหกรณ์หินปัก
บุคคลที่ติดต่อ
นางสมบัติ  ไตรธรรม  
 
ที่อยู่ 30 ม. 4 ต. หินปัก อ. บ้านหมี่ จ. ลพบุรี 15110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มจัดตั้งกลุ่มจุเรเทิ้อสะรื้ 17 พ.ค. 2531 โดยสืบทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษที่ดั้งเดิมอพยพมาจากเวียงจันทร์ ประเทศลาว เริ่มแรกการก่อตั้งกลุ่มได้มีการรวมตั้งกันของสมาชิก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้า หมู่ 6
บุคคลที่ติดต่อ
นางจรูญ  อุดหนุน  
 
ที่อยู่ 60 ม. 6 ต. หลุมข้าว อ. โคกสำโรง จ. ลพบุรี 15120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหลุ่มข้าวเริ่มจัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านซับลำใย
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุมาลี  คำเรืองบุญ  
 
ที่อยู่ 33 ม. 4 ต. ซับจำปา อ. ท่าหลวง จ. ลพบุรี 15230
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
วันที่ 10 ต.ค. 2544 กลุ่มได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มขึ้นมา เก็บหุ้น คนละ 100 บาท มีสมาชิก 11 คน กลุ่มได้จ้างวิทยากรมาสอนทำกล้วยแปรรูป หลังจากนั้นก็ทำขายมาเรื่อย...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
บุคคลที่ติดต่อ
นางสาวสุภาวรรณ  กองสุวรรณ  
 
ที่อยู่ 20 ม. 3 ต. โคกลำพาน อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี 15000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ตำบลโคกลำพาน มีกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาหมู่บ้านของกรมการพัฒนาชุมชน อยู่ก่อนแล้ว และชาวบ้านโคกลำพานมีภูมิปัญญาในเรื่องผลิตสุราแช่พื้นเมือง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ธนาคารเพิ่มทรัพย์กับขยะโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ - ม. 4 ต. โคกตูม อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี 15210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เป็นการดำเนินงานส่วนหนึ่งโครงการกำจ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
ผู้ใหญ่ณรงค์  กล่อมเกลา  
 
ที่อยู่ 88 ม. 13 ต. บางคู้ อ. ท่าวุ้ง จ. ลพบุรี -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สตรีสหกรณ์บ้านหินปัก
บุคคลที่ติดต่อ
นางสมบัติ  ไตรธรรม  
 
ที่อยู่ 1 ม. 1 ต. หินปัก อ. บ้านหมี่ จ. ลพบุรี -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าม.1 , กลุ่มแม่บ้านเกษตร ม.1
บุคคลที่ติดต่อ
นางวัฒนา  มีมั่งคั่ง  
 
ที่อยู่ 80 ม. 1 ต. บ้านกล้วย อ. บ้านหมี่ จ. ลพบุรี -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชมรมแม่บ้าน พัน ปจว.
บุคคลที่ติดต่อ
จสอ.ถาวร  สุระคะชัย  
 
ที่อยู่ - หมู่บ้าน ค่ายสมเด็จพระนาร ต. ทะเลชุบศร อ. เมือง จ. ลพบุรี -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  อาสาสมัครสาธารณสุข ต. โคกสลุด
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 44 ม. 4 หมู่บ้าน บ้านคลองเม่า ต. โคกสลุด อ. ท่าวุ้ง จ. ลพบุรี 15150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจาก อบต.ของหมู่บ้านยกเลิกเลยรับอสม. ต่อจาก ผสส.และเข้าทำงานอาสาตามชุมชน ทุกชุมชน มีอสม. จึงแบ่งหน้าที่กันดูแลรับผิดชอบ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | |>