ข้อมูลทั้งหมด  30    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งม่านเหนือ
บุคคลที่ติดต่อ
นิภากร  เทพปินตา  
 
ที่อยู่ 5 ม. 5 ต. บ้านเป้า อ. เมือง จ. ลำปาง -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านรังนกโป่งน้ำร้อน
บุคคลที่ติดต่อ
แสงดา  จำปาวรรณ  
 
ที่อยู่ 91/1 ม. 1 ต. ใหม่พัฒนา อ. เกาะคา จ. ลำปาง -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เจียระไนแก้วโป่งข่าม
บุคคลที่ติดต่อ
นายมงคล  เฟตตา  
 
ที่อยู่ 20 ม. 5 ต. แม่ถอด อ. เถิน จ. ลำปาง -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก อนุรักษ์มรด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าบ้านท่าผา
บุคคลที่ติดต่อ
คุณศรีมาย  สีแดง  
 
ที่อยู่ - ม. 5 หมู่บ้าน โรงเรียนบ้านท่าผ ต. แม่ปะ อ. เถิน จ. ลำปาง -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเยาวชนสามสายร่วมใจรักษ์เมืองปาน
บุคคลที่ติดต่อ
นายอุดร  อภิรักษ์วงค์  
 
ที่อยู่ 127 ม. 4 ต. เมืองปาน อ. เมืองปาน จ. ลำปาง 52240
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่มอญน้ำใจร่วมใจรักษ์แจ้ซ้อน
บุคคลที่ติดต่อ
นางสาวเตือนใจ  เลียบโลก  
 
ที่อยู่ 127 ม. 4 ต. เมืองปาน อ. เมืองปาน จ. ลำปาง 52240
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายทรัพยากร จ.ลำปาง
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมชัย  แก้วทอง  
 
ที่อยู่ 694 ม. 4 ต. วังเหนือ อ. วังเหนือ จ. ลำปาง 52140
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ดอกไม้ประดิษฐ์ ม.7
บุคคลที่ติดต่อ
นางทองอินทร์  ทิพย์ปลูก  
 
ที่อยู่ 49/3 ม. 7 ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มเริ่มก่อตั้ง 1 ก.ค. 2532 จากการสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง มีการอบรมเกี่ยวกับการทำดอกไม้ประดิษฐ์
จากกระดาษสา มีหลายรูปแบบ รวมถึงผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันกลุ่มได้ทำกาารผลิตดอกไม้ประเภทเล็กนี้เอาไปตกแต่งกล่อง กรอบรูป การ์ด ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ฉางข้าวบ้านต้นผึ้ง
บุคคลที่ติดต่อ
นายแก้ว  ประกอบศิลป์  
 
ที่อยู่ 48 ม. 5 ต. ใหม่พัฒนา อ. เกาะคา จ. ลำปาง 52130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มฉางข้าวบ้านต้นผึ้ง เกิดขึ้นตรั้งแรกเรียกว่า โครงการพัฒนาข้าวเกษตรล้าหลังเมื่อปีพ.ศ.2534 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 36 คน
โดยการสนับสนุนจากเกษตรอำเภอเกาะคา สำหรับปลูกสร้างฉางข้าวประจำหมู่บ้าน 1 หลัง มูลค่า 40,000 บาท เกษตรกรร่วมแรงสมทบ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์บ้านน้ำจำ ม.1
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุญทอง  บุตรโส  
 
ที่อยู่ 67 ม. 1 ต. หลวงใต้ อ. งาว จ. ลำปาง 52110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2542 มีสมาชิกทั้งหมด 48 คน ปี 2545 เพิ่มเป็น 51 คน ออมหุ้นละ 20 บาทต่อหุ้น แต่ปัจจุบันมีสมาชิก
เพิ่มเป็น 92 คน มีเงินออม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | |>