ข้อมูลทั้งหมด  20    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เกษตรกรปลูกหม่อน
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุกัญญา  ศรีวิพัฒน์  
 
ที่อยู่ 155 ม. 1 ต. กระแชง อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านโคก
บุคคลที่ติดต่อ
นายกันหา  จอมพันธ์  
 
ที่อยู่ 100 ม. 1 ต. ตระกาจ อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเ 33110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
พัฒนากรประจำตำบล ได้มีโครงการศึกษาดูงานตามกลุ่มต่างๆ ที่จัดตั้งกลุ่มแล้วประสพผลสำเร็จกลับมา จึงได้จัดประชุมชี้แนะ
โครงการที่ไปดูมาว่าการออมมีประโยชน์กับตัวเอง และชุมชนอย่างไร จึงชักชวนผู้ที่สนใจจัดตั้งกลุ่มโดยได้รับความอนุเคราะห์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเลี้ยงไหมบ้านมะลิวัลย์
บุคคลที่ติดต่อ
นางหนูจันทร์  สารเสนา  
 
ที่อยู่ 441/1 ม. 9 ต. สวนกล้วย อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเ 33110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เมื่อปีพ.ศ 2537 ได้รวมกันจัดตั้งกลุ่มมีสมาชิกก่อตั้งจำนวน 68 คน มีเงินอยู่ 9,600 บาท กลุ่มได้กำเนิดกิจกรรม เลี้ยงไหม ทอผ้าไหม
จนถึงปัจจุบันมีสมาชิก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านจำนัน
บุคคลที่ติดต่อ
นางสำลี  ทองมั่น  
 
ที่อยู่ 177 ม. 3 ต. สวนกล้วย อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเ 33110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อ 18 ก.พ. 2536 จัดขึ้นครั้งแรกมีสมาชิก 33 คน มีเงินทุน 8,380 บาท สมาชิกฝากสัจจะกับกลุ่มรายละ 10 บาทต่อเดือน
จนถึงปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มทุกปี...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  องค์กรพัฒนาสตรีระดับตำบล , กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นางทองสี  วิเศษหมื่น  
 
ที่อยู่ 77/5 ม. 8 ต. รุ่งระวี อ. น้ำเกลี้ยง จ. ศรีสะเ 33130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
องค์กรพัฒนาสตรีระดับตำบล เดิมชื่อกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน มีคณะกรรมการ 9 คน ร่วมกันจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2535
มีสมาชิกเข้าร่วม 25 คน นำเงินมาเป็นทุนเพื่อทำกิจกรรมทอผ้า ต่อมาปี 2539 ได้ทำโครงการของบประมาณจากพัฒนาจังหวัด ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มพัฒนาสตรีออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุภาพ  สาธุภาค  
 
ที่อยู่ 58 ม. 14 ต. พราน อ. ขุนหาญ จ. ศรีสะเ 33150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
1. สมาชิกรวมตัวก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านอาวอย
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญลัด  ดวงอินทร์  
 
ที่อยู่ 292 ม. 2 ต. โสน อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเ 33140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อปี 2530 เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้ประสานงานกับกลุ่มมีมติตกลง โดยความเห็นของชาวบ้านให้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นมา ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เกษตรกรพัฒนาเพื่อยังชีพ บ.หนองสระมอญ
บุคคลที่ติดต่อ
นายเฉวียน  สารพันธ์  
 
ที่อยู่ 47 ม. 11 ต. เมืองหลวง อ. ห้วยทับทัน จ. ศรีสะเ 33210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
มีจำนวนหลายคนมีความเห็นร่วมกันที่จะมีกลุ่ม มีองค์กรเพื่อจะจำกิจกรรมในการดำรงชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการประกอบอาชีพ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  หมู่บ้านพุทธธรรม ศีรษะอโศก
บุคคลที่ติดต่อ
คุณสู่ดิน  ชาวหินฟ้า  
 
ที่อยู่ - ม. - ต. - อ. - จ. ศรีสะเ -
เครือข่าย :  พุทธธรรม ศีรษะอโศก     แหล่งที่มา :  เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
ปี ๒๕๓๐ ญาติธรรมใน จังหวัดศรีสะเกษ และ จังหวัดใกล้เคียง ที่สนใจมาปฏิบัติธรรมที่ ?พุทธสถานศีรษะอโศก? นั้น ได้จัดให้มีงานอุโบสถเดือนละ ๑ ครั้ง ทุกวันเสาร์-อาทิตย์แรก ของเดือน และ นอนค้างคืน ส่วนกลุ่ม ?แซงแซวน้อยเรียนธรรม? ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนนั้น มีการอบรมทุกวันอาทิตย์ และ นอนค้างที่วัดกันอยู่แล้ว ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มอาชีพสตรีการเลี้ยงไก่ไข่
บุคคลที่ติดต่อ
ประยูร  ช่างแก้ว  
 
ที่อยู่ ม. 8 หมู่บ้าน หนองแซง ต. ดูน อ. .กันทรารมย์ จ. ศรีสะเ 33130
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ประวัติความเป็นมา เริ่มจัดตั้งกลุ่มในปี พ.ศ. 2540 มีสมาชิก 15 คน โดยการเรียนรู้การเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ ได้รับการสนับสนุนจาก สบอ.กันทรารมย์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | |>