ข้อมูลทั้งหมด  44    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านบึงสา
บุคคลที่ติดต่อ
ป้าคำผอง  คำสาย  
 
ที่อยู่ - ม. 3 หมู่บ้าน บ้านบึงสา ต. จันทรเพ็ญ อ. เต่างอย จ. สกลนคร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านประสานสามัคคี บ. หนองสะใน
บุคคลที่ติดต่อ
ป้าอุพดี  หูษาทง , ป้ารัศมี ผาอรุญ  
 
ที่อยู่ 120 ม. 4 หมู่บ้าน บ้านหนองสะใน ต. นาหม่อง อ. กุดบาก จ. สกลนคร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านม่วง
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุญเหลือ  อาญาสุข  
 
ที่อยู่ 50 ม. 9 หมู่บ้าน บ้านม่วง ต. ห้วยยาง อ. เมือง จ. สกลนคร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มอาชีพสตรี บ้านพันนา
บุคคลที่ติดต่อ
นางคำพูล  สุราชวงค์  
 
ที่อยู่ 209 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านพันนา ต. พันนา อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าย้อมศรีธรรมชาติคราม
บุคคลที่ติดต่อ
นางรอง  หงส์หู  
 
ที่อยู่ 13 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านโคกภูเก่า ต. โคกภูเก่า อ. ภูพาน จ. สกลนคร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายแดง โพธิบัติ
บุคคลที่ติดต่อ
นายแดง  โพธิบัติ  
 
ที่อยู่ 79 ม. 5 หมู่บ้าน บ้านบอน ต. ห้วยยาง อ. เมือง จ. สกลนคร 47000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายแดง โพธิบัติ อายุ 54 ปี บ้านเลขที่ 79 หมู่ 5 บ้านบอน ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สมาชิกครอบครัว 7 คน
ทำการเกษตรได้ 2 คน พื้นที่อยู่อาศัย จำนวน 1 ไร่ พื้นที่นาปี จำนวน 6.3 ไร่ พื้นที่ปลูกไม้ผล จำนวน 4 ไร่ แบ่งเป็นชนิดได้ดังนี้ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางสาวปุ๊ โคตรวิชัย
บุคคลที่ติดต่อ
นางสาวปุ๊  โคตรวิชัย  
 
ที่อยู่ 114 ม. 6 ต. พังขว้าง อ. เมือง จ. สกลนคร 47000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นางสาวปุ๊ โคตรวิชัย อายุ 36 ปี บ้านเลขที่ 114 หมู่ที่ 6 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีสมาชิก ในครัวเรือนทั้งหมด 6 คน
แรงงาน 5 คน เข้าร่วมโครงการปี 2545 ที่ทำกิน 38 ไร่ มีเอกสารสิทธิ นส3.ก แยกเป็นดังนี้ ที่อยู่อาศัย 1 ไร่ ที่ทำนา 15 ไร่ ผลิต 5,400 กก. ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายทองพูน ใจสว่าง
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองพูน  ใจสว่าง  
 
ที่อยู่ 85/2 ม. 2 ต. ห้วยยาง อ. เมือง จ. สกลนคร 47000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายทองพูน ใจสว่าง อายุ 57 ปี บ้านเลขที่ 85/2 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 7 คน
แรงงาน 5 คน เข้าร่วมโครงการปี 2541 ที่ทำกิน 10 ไร่ มีเอกสารสิทธิ นส3.ก แยกเป็นดังนี้ ที่อยู่อาศัย 1 ไร่ ที่ทำนา 6 ไร่ หลังทำนาปลูกแตงร้าน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางกาญจนา วงศ์อุตดี
บุคคลที่ติดต่อ
นางกาญจนา  วงศ์อุตดี  
 
ที่อยู่ 18 ม. 10 ต. ห้วยยาง อ. เมือง จ. สกลนคร 47000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นางกาญจนา วงศ์อุตดี อายุ 36 ปี บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 4 คน
แรงงาน 4 คน เข้าร่วมโครงการปี 2545 ที่ทำกิน 8 ไร่ มีเอกสารสิทธิ นส3. ก แยกเป็นดังนี้ ที่อยู่อาศัย 1 ไร่ ที่ทำนา 3 ไร่ ผลผลิต 1080 กก. ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายอวยชัย สมยาภักดี
บุคคลที่ติดต่อ
นายอวยชัย  สมยาภักดี  
 
ที่อยู่ 74 ม. 2 ต. ห้วยยาง อ. เมือง จ. สกลนคร 47000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  สำนักราชเลขาธิการ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายอวยชัย สมยาภักดี อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 74 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีสมาชิกครัวเรือนทั้งหมด 2 คน
แรงงาน 2 คน เข้าร่วมโครงการปี 2542 ที่ทำกิน 30 ไร่ มีเอกสารสิทธิ นส3.ก แยกเป็นดังนี้ ที่อยู่อาศัย 1 ไร่ ที่ทำนา 20 ไร่ ผลผลิต 2,400 กก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |>