ข้อมูลทั้งหมด  44    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านบึงสา
บุคคลที่ติดต่อ
ป้าคำผอง  คำสาย  
 
ที่อยู่ - ม. 3 หมู่บ้าน บ้านบึงสา ต. จันทรเพ็ญ อ. เต่างอย จ. สกลนคร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านประสานสามัคคี บ. หนองสะใน
บุคคลที่ติดต่อ
ป้าอุพดี  หูษาทง , ป้ารัศมี ผาอรุญ  
 
ที่อยู่ 120 ม. 4 หมู่บ้าน บ้านหนองสะใน ต. นาหม่อง อ. กุดบาก จ. สกลนคร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านม่วง
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุญเหลือ  อาญาสุข  
 
ที่อยู่ 50 ม. 9 หมู่บ้าน บ้านม่วง ต. ห้วยยาง อ. เมือง จ. สกลนคร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มอาชีพสตรี บ้านพันนา
บุคคลที่ติดต่อ
นางคำพูล  สุราชวงค์  
 
ที่อยู่ 209 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านพันนา ต. พันนา อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าย้อมศรีธรรมชาติคราม
บุคคลที่ติดต่อ
นางรอง  หงส์หู  
 
ที่อยู่ 13 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านโคกภูเก่า ต. โคกภูเก่า อ. ภูพาน จ. สกลนคร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  แก้วไทย
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุมธิศักดิ์  จิกจักร์  
 
ที่อยู่ 53 ม. 2 ต. สุวรรณดาม อ. นิคมน้ำอูน จ. สกลนคร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองไผ่
บุคคลที่ติดต่อ
นางอรดี  เครือสี  
 
ที่อยู่ 154 ม. 4 ต. โคกสี อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร 47110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
พัฒนาชุมชนเข้ามาแนะนำ ให้คนในชุมชนเกิดความสามัคคี ให้เกิดการออมในชุมชน หลังจากนั้นจึงมีการจัดตั้งกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ บ้านสงเปลือย
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุขสิน  มาเมืองรักษ์  
 
ที่อยู่ - ม. 4 ต. ไฮหย่อง อ. พังโคน จ. สกลนคร 47160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มแรกเป็นการรวมตัวของแม่บ้านออมเงินเพื่อการผลิต โดยการนำเงินไปลงทุนในการปลูกถั่วลิสง ในปี พ.ศ. 2528
ต่อมาได้มีการระดมทุนจากสมาชิกจำนวน 30 คน จัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาดขึ้นในราวเดือนเม.ย. 2528 จนถึงปัจจุบัน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายวนเกษตรภูพาน
บุคคลที่ติดต่อ
นางกันยา  จักรนารายณ์  
 
ที่อยู่ 40/1 ม. 8 ต. สร้างค้อ อ. ภูพาน จ. สกลนคร 47180
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
จัดตั้งกลุ่มองค์กรเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา และหาทางออกร่วมกันในเรื่องของการทำการเกษตร เช่น การปลูกพืชเชิงเดียวแล้วหันมาปลูกพืช ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหัตถอุตสาหกรรม กุดไห หมู่ที่ 1
บุคคลที่ติดต่อ
นางชอบ  กุทธิเดช  
 
ที่อยู่ 105 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านกุดไห ต. กุดไห อ. อ.กุดบาก จ. สกลนคร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |>