ข้อมูลทั้งหมด  11    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ขุนสมุทรจีน
บุคคลที่ติดต่อ
นางระวีวรรณ  เชื้อไทย  
 
ที่อยู่ 84 ม. 9 ต. แหลมฟ้าผ่า อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรป 10920
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์ขุนสมุทรจีนเป็นหมู่บ้านเล็กมี 75 หลังคาเรือน (ปัจจุบัน) ตั้งอยู่ริมทะเลชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพประมง และรับจ้างทั่วไป ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มดอกไม้ใบบาง แม่บ้านเกษตร ต.บางยอ
บุคคลที่ติดต่อ
คุณสัญญา  นรมัว  
 
ที่อยู่ 8/21 ม. 8 ต. บางยอ อ. พระประแดง จ. สมุทรป -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สหกรณ์เคหสถานแสงทิพย์ จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
นางสมัย  ส่งเสริม  
 
ที่อยู่ 374 ม. 3 ต. บ้านคลองสวน อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรป 10290
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เดิมเป็นชุมชนวัดดอกไม้ ตั้งอยู่ ถนนพระราม 3 กทม. ถูกไล่ที่จึงได้ร่วมกลุ่มจัดตั้งเดป็นสหกรณ์และได้ซื้อทึ่ปัจจุบันชื่อสหกรณ์แสงทิพย์ตั้งอยู่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  แม่บ้านทำขาไก่แปรรูป
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมยศ  วัฒนะเวศน์  
 
ที่อยู่ 65/11 ม. 18 ต. บางผึ้ง อ. พระประแดง จ. สมุทรป -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพยืชุมชนคลองควาย ชุมชนหนองปรือ
บุคคลที่ติดต่อ
นายเพชิญ  ทองเจริญ  
 
ที่อยู่ 161 ม. 3 ต. หนองปรือ อ. หนองปรือ จ. สมุทรป -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ขุนสมุทรจีน
บุคคลที่ติดต่อ
นางระวีวรรณ  เชื้อไทย  
 
ที่อยู่ 84 ม. 9 ต. แหลมฟ้าผ่า อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรป 10920
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์ขุนสมุทรจีน เป็นหมู่บ้านเล็กมี 75 หลังคาเรือน(ปัจจุบัน) ตั้งอยู่ริมทะเลชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพประมง และรับจ้างทั่วไป ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนบางน้ำผึ้ง
บุคคลที่ติดต่อ
ผู้ใหญ่อาภรณ์  พานทอง  
 
ที่อยู่ 33/2 ม. 3 ต. บางน้ำผึ้ง อ. พระประแดง จ. สมุทรป -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนบางน้ำผึ้ง ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 67 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนอุตสาหกรรมสีเขียว บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์
บุคคลที่ติดต่อ
นางกษมน  กิตติลำพน  
 
ที่อยู่ 112 ม. 2 ต. - อ. บางพลี จ. สมุทรป -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน อุตสาหกรรมสีเขียว บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ตำบลบางโฉลง
อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มไม้กวาดก้านมะพร้าว
บุคคลที่ติดต่อ
นายมนู  นุ่มเนียน  
 
ที่อยู่ 61 ม. 4 ต. บางกะเจ้า อ. พระประแดง จ. สมุทรป -
เครือข่าย :  เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ชุมชน จ.สมุทรปราการ     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดก้านมะพร้าวของเครือข่ายชุมชน ต.บางกะเจ้านี้ เริ่มจากที่ นายมนู นุ่มเนียม ซึ่งเป็นคนบางกะเจ้าโดยกําเนิด ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษที่ทําไว้ใช้ในครอบครัว...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลา
บุคคลที่ติดต่อ
สุมาลี  พวงมะเดือ  
 
ที่อยู่ 1/9 ม. 10 ต. บางน้ำผึ้ง อ. พระประแดง จ. สมุทรป -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะว่าได้รับ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | |>