ข้อมูลทั้งหมด  2    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านลาดเป้ง
บุคคลที่ติดต่อ
นางนุชนารถ  บูรณสิงห์  
 
ที่อยู่ 62 ม. 3 ต. นางตะเคียน อ. เมืองสมุทรสงคราม จ. สมุทรส 75000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มจากการร่วมองค์กรออมทรัพย์ ต.ลาดใหญ่ และขยายผล จากฐานสมาชิกมาเป็นการออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตำบลนางตะเคียน
เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนคลองยายกี๋ ม. 8
บุคคลที่ติดต่อ
นายสหัส  สุทธิพิบูลย์  
 
ที่อยู่ 1 ม. 8 ต. คลองเขิน อ. เมือง จ. สมุทรส -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนคลองยายกี๋ ม. 8 ตำบล คลองเขิน อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่ 77 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 233 คน หญิง. 133 คน ชาย 100 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | |>