ข้อมูลทั้งหมด  4    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บริษัทสามมิตรมอเตอร์ จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 39 ถ.เพชรเกษม ม. 12 ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรส -
เครือข่าย :  สำนักงานปกิรูประบบสุขาพแห่งชาติ     แหล่งที่มา :  สปรส.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เป็นบริษัทที่เป็นธุรกิจประเภท เครื่องจักรกลเกษตร เช่นรถเกี่ยว และนวดข้าวราคาถูก และเครื่องจักรเกษตรต้นแบบ ที่ตั้งบริษัทสามมิตรมอร์เตอร์ จำกัด ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีหัตถกรรมเครื่องหนัง
บุคคลที่ติดต่อ
คุณกัญญา  จันทร์เมฆา  
 
ที่อยู่ 31/515 ม. 4 ต. นาดี อ. อ.เมือง จ. สมุทรส -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรหลักสอง ( กลุ่มพัฒนาสตรี)
บุคคลที่ติดต่อ
คุณสุดาทิพย์  มีแสงเงิน  
 
ที่อยู่ 70/3 ม. 1 ต. หลักสอง อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรส -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนบ้านปลายนา
บุคคลที่ติดต่อ
คุณสุภิญญา  น้อยนารถ  
 
ที่อยู่ - ม. - ต. เกษตรพัฒนา อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรส -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนบ้านปลายนา ตำบล เกษตรพัฒนา อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัด สมุทรสาคร จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่ 117 ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | |>