ข้อมูลทั้งหมด  2    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนคลองอ่าง
บุคคลที่ติดต่อ
นายประเสริฐ  ยอดเงิน  
 
ที่อยู่ 64 ม. 20 ต. สระขวัญ อ. เมือง จ. สระแก้ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนคลองอ่าง ตำบลสระขวัญ อำเภอ เมือง จังหวัดสระแก้ว จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 97 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนคลองอ่าง
บุคคลที่ติดต่อ
นายประเสริฐ  ยอดเงิน  
 
ที่อยู่ 64 ม. 20 ต. สระขวัญ อ. เมือง จ. สระแก้ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชุมชนคลองอ่าง ตำบล สระขวัญ อำเภอ เมือง จังหวัด สระแก้ว
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 97 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 468 คน หญิง. 220 คน ชาย 248 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | |>