ข้อมูลทั้งหมด  4    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์สัจจะเพื่อการผลิตบ้านวัดข่อย
บุคคลที่ติดต่อ
นายประดิษฐ์  ธูปแก้ว  
 
ที่อยู่ 73 ม. 13 ต. หัวไผ่ อ. เมืองสิงห์บุรี จ. สิงห์บ 16000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กรมพัฒนาชุมชนมีนโยบายจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนบ้านคลองขุด
บุคคลที่ติดต่อ
นายประยูร  ดวงสุดา  
 
ที่อยู่ 35 ม. 3 ต. หัวไผ่ อ. เมือง จ. สิงห์บ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บ้านคลองขุด ตำบล หัวไผ่ อำเภอ เมือง จังหวัด สิงห์บุรี
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 66 ครัวเรือน อาชีพส่วนใหญ่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนบ้านคลองขุด
บุคคลที่ติดต่อ
นายประยูร  ดวงสุดา  
 
ที่อยู่ 35 ม. 3 ต. หัวไผ่ อ. เมือง จ. สิงห์บ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชุมชน บ้านคลองขุด ตำบล หัวไผ่ อำเภอ เมือง จังหวัด สิงห์บุรี จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 66 ครัวเรือน
อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรกรรม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โพธิ์หอม
บุคคลที่ติดต่อ
นางสาวสุวรรณี  สมภัคดี  
 
ที่อยู่ ม. 9 หมู่บ้าน บ้านโพธิ์หอม ต. เชิงกลัด อ. บางระจัน จ. สิงห์บ -
เครือข่าย :  โครงการบ่มเพาะนวัตกรรม าคกลาง     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
พ.ศ. 2538 เริ่มก่อตั้งกลุ่ม โดยเคหะกิจเกษตรเข้ามาช่วยจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านสอนทำอาหารก่อน รวมกลุ่ม ได้ 27 คน กิจกรรมที่ดำเนินการขณะนั้น ทำตามความสนใจที่ต้องการความรู้เพื่อการผลิตสำหรับบริโภคและ ใช้ในครัวเรือน ได้แก่ มะม่วงแก้ว ไข่เค็ม (ห่อดิน) กุนเชียง ขนมดอกจอก กล้วยฉาบ กล้วยอบเนย ถั่วทอด หมูทุบ ซาลาเปา ขนมปุยฝ้าย แชมพู และนำยาล้างจาน ปัจจุบันมีสมาชิกบางราย ยังคงทำกุนเชียงจำหน่ายเป็นรายได้เสริม สาเหตุ การหยุดการผลิต ได้แก่ไข่เป็ดมีราคาแพงขึ้น หัวเชื้อทำน้ำยาล้างจานหายาก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | |>