ข้อมูลทั้งหมด  71    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยค้อ
บุคคลที่ติดต่อ
นางสมควร  วงศ์ก้อน  
 
ที่อยู่ 61 ม. 2 หมู่บ้าน บ้านห้วยค้อ ต. หนองแวงนาง อ. พล จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พ่อทัศน์ กระยอม ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดขอนแก่น
บุคคลที่ติดต่อ
พ่อทัศน์  กระยอม  
 
ที่อยู่ ม. - หมู่บ้าน บ้านโสกน้ำขาว ต. - อ. แวงน้อย จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :  เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านาคอีสาน     แหล่งที่มา :  เครือข่ายเกษตรกรตามแนว ศก.พอเพียง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
เกิดปี ๒๔๗๑ ปัจจุบันอายุ ๗๖ ปี เกิดที่บ้านโคกใหญ่ อำเภอแวงน้อย จ. ขอนแก่น พ่อแม่เสียชีวิตตั้งแต่เด็ก เมื่อยังเล็กได้อาศัยอยู่กับตาและยาย บวชเณรตั้งแต่อายุ ๗ ขวบ จนสอบได้นักธรรมตรีเมื่ออายุ ๑๑ ขวบ สึกออกมาเรียนต่อจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แล้วสืบทอดวิชาหมอยาและหมอธรรมจากคุณตา ได้แต่งงานกับภรรยาคนแรกมีลูกชาย ๕ คน ต่อมาภรรยาคนแรกเสียชีวิต จึงแต่งงานกับภรรยาคนใหม่มีลูกสาวอีก ๕ คน และเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๑๐ พ่อทัศน์ได้พาชาวบ้านมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่บ้านโสกน้ำขาว และได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้พาชาวบ้านพัฒนาหมู่บ้าน เช่น ตัดถนนหนทาง โดยไม่ต้องใช้งบประมาณของทางราชการเลย พ่อทัศน์ได้รับความศรัทธา รักใคร่จากชาวบ้านเป็นอย่างมาก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พ่อผอง เกตพิบูลย์ ปราชญ์ชาวบ้าน ครูบำนาญผู้เจริญตามรอยพระยุคลบาท
บุคคลที่ติดต่อ
พ่อผอง  เกตพิบูลย์  
 
ที่อยู่ ม. - หมู่บ้าน บ้านหันใหญ่ ต. เมืองพล อ. พล จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :  เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านาคอีสาน     แหล่งที่มา :  เครือข่ายเกษตรกรตามแนว ศก.พอเพียง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
เกิดปี ๒๔๗๓ ที่บ้านหันใหญ่ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น ปัจจุบันอายุ ๗๔ ปี มีบุตรชาย ๕ คน บุตรสาว ๑ คน เรียนจบครูมูลจากโรงเรียนฝึกหัดครูมูล...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กองทุนแปรรูปผลผลิตเกษตรกลุ่มแม่บ้านเกษตร
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุดใจ  สุบงกช , นางหนูเดี่ยม วงศ์สงคราม  
 
ที่อยู่ 99 ม. 9 หมู่บ้าน บ้านต๊อกแป้น ต. บ้านค้อ อ. เมือง จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผู้เลี้ยงโคนม
บุคคลที่ติดต่อ
นายประเมิน  จันทสี  
 
ที่อยู่ - ม. 15 หมู่บ้าน บ้านเนินทอง ต. บ้านค้อ อ. เมือง จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นิคมเศรษฐกิจพอเพียง กิ่งอำเภอโนนศิลา จ.ขอนแก่น
บุคคลที่ติดต่อ
นิคมเศรษฐกิจพอเพียง  กิ่งอำเภอโนนศิลา จ.ขอนแก่น  
 
ที่อยู่ - ม. - ต. บ้านหัน อ. โนนศิลา จ. ขอนแก่ 40110
เครือข่าย :  นิคมเศรษฐกิจพอเพียง     แหล่งที่มา :  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ส.ป.ก. ได้ดำเนินงานโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ตำบลบ้านหัน กิ่งอำเภอโนนศิลา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นางทองสุข  โสมมา  
 
ที่อยู่ 69 ม. 1 ต. พังทุง อ. อ.น้ำพอง จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
สมพร  ผาแดง  
 
ที่อยู่ 245 ม. 7 ต. พระยืน อ. พระยืน จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตกร
บุคคลที่ติดต่อ
นางลำดวน  ลาคโลศรี  
 
ที่อยู่ 119 ม. 8 ต. ป่ามะนาว อ. บ้านฝาง จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีทอผ้าไหมคุ้มขี้เถ้า
บุคคลที่ติดต่อ
นางวงเดือน  ชูเนตร  
 
ที่อยู่ 175 ม. 3 ต. ศรีบุญเรือง อ. ชนบท จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |>