ข้อมูลทั้งหมด  7    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านรีพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นางอุบล  ศรีสอาด  
 
ที่อยู่ 68 ม. 3 ต. บ้านรี อ. เมืองอ่างทอง จ. อ่างทอ 14000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
สืบเนื่องมาจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน กู้เงินเลี้ยงหมู ทำนา ทำสวน จึงจัดประชุมสมาชิกรวมหุ้นกันจัดตั้งกลุ่มแปรรูปหมู ให้อยู่ได้นาน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทำเฟอร์นิเจอร์บ้านรี
บุคคลที่ติดต่อ
นางเฉลย  สุขเจริญ  
 
ที่อยู่ 50 ม. 2 ต. บ้านรี อ. เมืองอ่างทอง จ. อ่างทอ 14000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เริ่มตั้งกลุ่มทำฟอร์นิเจอร์ ตู้โบราณ แบบ 2 - 10 ซื้อวัตถุดิบจากกองไม้เก่า ที่นำมาขายที่ฝักไห่ จ.อยุธยาและตามโรงเลื่อย ซึ่งทำให้เกิดรายได้ในครัวเรือน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทำศาลพระภูมิ
บุคคลที่ติดต่อ
นายกริด  แสงอรุณ  
 
ที่อยู่ 87/4 ม. 7 ต. องครักษ์ อ. โพธิ์ทอง จ. อ่างทอ 14120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้ทำงานเกี่ยวกับศาลพระภูมิ โดยเป็นลูกจ้างประมาณ 20 ปี และได้รวบรวมเงินทุนในการทำศาลพระภูมิได้เล็กน้อย จากนั้นจึงได้ไปชวนพวกพี่น้องซื้อที่เพื่อทำศาล...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มน้ำดื่มชุมชน
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุวิชชา  โปร่งฟ้า  
 
ที่อยู่ 60/2 ม. 2 ต. ตลาดหลวง อ. เมืองอ่างทอง จ. อ่างทอ 14000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มจากประชาชนในชุมชนเฉลิมพระเกียรติได้รับการสนับสนุน แนะนำจากเทศบาลเมืองอ่างทองให้ประชาชนในชุมชนมีการออมทรัพย์ โดยได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนเฉลิมพระเกียรติโดยมีประชาชนเป็นสมาชิกครั้งแรกจำนวน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแห
บุคคลที่ติดต่อ
นายชาตรี  ค่าคง  
 
ที่อยู่ 55 ม. 2 ต. บ้านแห อ. เมือง จ. อ่างทอ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนบางเจ้าฉ่า
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุรินทร์  นิลเลิศ  
 
ที่อยู่ 64 ม. 8 ต. บางเจ้าฉ่า อ. โพธิ์ทอง จ. อ่างทอ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนบางเจ้าฉ่า ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอ โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 160 ครัวเรือน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เฉลิมพระเกรียติน้ำดื่ม
บุคคลที่ติดต่อ
นายวินัย  ปางหน้าไม้  
 
ที่อยู่ 60/20 ซ.1 ต. ศาลาแดง อ. เมือง จ. อ่างทอ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | |>