ข้อมูลทั้งหมด  3    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สหกรณ์นิคมฟากท่า จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
นายเกียรติศักดิ์  ทาย่อม  
 
ที่อยู่ - ม. 1 ต. บ้านเสี้ยว อ. ฟากท่า จ. อุตรดิ 53160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.อุตรดิตถ์ จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
นายลพ  เกตุอินทร์  
 
ที่อยู่ 113/1 ม. 4 ต. บ้านฝาย อ. น้ำปาด จ. อุตรดิ 53110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
สหกรณ์การเกษตรกรป.กลาง นพค.อุตรดิตถ์ จำกัด ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติกองบัญชาการทหารสูงสุด ตั้งสหกรณ์การเกษตรชนิด จำกัด ตามโครงการปี 2516 เดิมจะจัดตั้งในท้องที่ นพพค.กรป.กลาง บ้านสิงค์คอมพัฒนา ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน บางนา
บุคคลที่ติดต่อ
นางนารี  รอดบวบ  
 
ที่อยู่ - ม. 7 ต. คอรุม อ. พิชัย จ. อุตรดิ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บางนา ตำบล คอรุม
อำเภอ พิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 230 ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด 1230 คน หญิง 645 คน ชาย 585 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | |>