ข้อมูลทั้งหมด  15    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  หัตถกรรมผักตบชวาบ้านจ้อย
บุคคลที่ติดต่อ
นางจรวยพร  เอิมเสม  
 
ที่อยู่ 16/1 ม. 7 ต. สรรพยา อ. สรรพยา จ. ชัยนาท -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนคลองปลาไหล
บุคคลที่ติดต่อ
นายน้อย  จูสิงห์  
 
ที่อยู่ 12 ม. 6 ต. มะขามเฒ่า อ. วัดสิงห์ จ. ชัยนาท -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนคลองปลาไหล ตำบล มะขามเฒ่า อำเภอ วัดสิงห์ จังหวัด ชัยนาท
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่ 139 ครัวเรือน อาชีพส่วนใหญ่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านท่าทราย ทำแชมพูว่านหางจระเข้ผสมมะกรูด
บุคคลที่ติดต่อ
นางวันวิภา  มีชัย  
 
ที่อยู่ ม. 1 หมู่บ้าน บ้านท่าทราย ต. บางหลวง อ. สรรพยา จ. ชัยนาท -
เครือข่าย :  โครงการบ่มเพาะนวัตกรรม าคกลาง     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ปีพ.ศ. 2533 เริ่มก่อตั้งกลุ่ม มีสมาชิก 20 คน แต่ทำจริงจัง 5-6 คน ทำงานด้านบริหาร 7 คน นักวิชาการเกษตรแนะนำให้ทำแชมพูว่านหางจระเข้ผสมมะกรูด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มโรงสีข้าวครบวงจร ตำบลเที่ยงแท้
บุคคลที่ติดต่อ
นายเชน  กรณ์ผึ้ง  
 
ที่อยู่ ม. 1 หมู่บ้าน บ้านเที่ยงแท้ ต. เที่ยงแท้ อ. สรรคบุรี จ. ชัยนาท -
เครือข่าย :  โครงการบ่มเพาะนวัตกรรม าคกลาง     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ปีพ.ศ. 2544 ก่อตั้งโรงสี รวมตัวจากกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน สมาชิก 25 คน ต่อมาเพิ่มเป็น 48 คน ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนเกษตรกร เปิดดำเนินการได้...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรท่าข้าวโพด
บุคคลที่ติดต่อ
นางสาวจินตนา  พุ่มหนุน  
 
ที่อยู่ 205 ม. 2 ต. บ้านกล้วย อ. เมือง จ. ชัยนาท -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | |>