ข้อมูลทั้งหมด  29    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนบ้านบ่อเมา
บุคคลที่ติดต่อ
นายปรีชา  กาฬพัฒน์  
 
ที่อยู่ 84 ม. 6 ต. ชุมโค อ. ปะทิว จ. ชุมพร 86160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เคยจัดตั้งกลุ่มทำสวนและพัฒนาท้องถิ่นในตำบล จนได้รับคำชมเชยจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร จึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มพัฒนาประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้านบ้านปากน้ำละแม
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 148 ม. 1 ต. ละแม อ. ละแม จ. ชุมพร 86170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มพัฒนาประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้าน ปากน้ำละแม หมู่ที่ 1 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร จัดตั้งโดยได้รับคำแนะนำ ให้ชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านเขาหลัก
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 126/4 ม. 9 ต. วิสัยใต้ อ. สวี จ. ชุมพร 86130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ทางกลุ่มแยกกลุ่มออกมาจากหมู่ที่ 7 เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2544 เริ่มแรกมีสมาชิก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลไกจังหวัดชุมพรและกลุ่ม กขคจ. ตำบลนางพญา
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 117 ม. 8 ต. นาพญา อ. หลังสวน จ. ชุมพร 86110
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เคยจัดตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์แต่ล้มเหลว เลยจัดตั้งเ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายธนาคารหมู่บ้านชุมชนเมืองชุมพร
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุณี  คงสุผล  
 
ที่อยู่ 59/3 ม. 2 ต. วังไผ่ อ. เมืองชุมพร จ. ชุมพร 86000
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เครือข่ายได้แยกส่วนการบริหารจัดการโครงสร้างที่เดิมเป็นส่วนจังหวัดชุมพร ซึ่งเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้ปรับระบบโครงสร้างให้กระทัดรัดและบริหารจัดการให้ชัดเจนขึ้นกว่าเดิม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายออมทรัพย์ลุ่มน้ำหลังสวน
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 107 ม. 4 ต. ปากทรง อ. พะโต๊ะ จ. ชุมพร 86180
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์กลางลุ่มน้ำหลังสวนได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพราะตระหนักและเห็นความสำคัญของการร้อยรัดกลุ่มออมทรัพย์ต่าง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มธนาคารหมู่บ้านคอออม
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 30/1 ม. 7 ต. วังไผ่ อ. เมืองชุมพร จ. ชุมพร 86000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้รับข่าวสารจากเครือข่ายธนาคารหมู่บ้านในหลวงได้ดำริห์ขึ้นเมื่อปี 2539 ทางภาคอีสานให้ชุมชนได้รวมกลุ่มอาชีพ และรวมกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นเพื่อได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มธนาคารหมู่บ้านดอนหลวง
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 140 ม. 7 ต. นาทุ่ง อ. เมืองชุมพร จ. ชุมพร 86000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้จัดตั้งในวันที่ 26 ม.ค.2542 โดยคำแนะนำของ คณะกรรมการกลุ่มธนาคารหมู่บ้านหนองทองคำ โดยมี นางสมนึก ขำคม เป็นประธาน มีสมาชิก เริ่มแรก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มธนาคารหมู่บ้านปรมินทร์มรรคาซ.19
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 86 ม. 2 ต. บางหมาก อ. เมืองชุมพร จ. ชุมพร 86000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อก่อนเป็นกลุ่มสหกรณ์การช่าง แต่ต่อมาได้ประสบปัญหาด้านการบริหารงานและขาดผู้นำ ขาดสมาชิกในชุมชนเข้าร่วม เครือข่ายจึงได้แนะนำกับคณะกรมการกลุ่มเดิมให้จัดการประชุมสมาชิกเพื่อคัดเลือกผู้นำใหม่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มธนาคารชุมชนบ้านตามแนวพระราชดำริบ้านตากแดด
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 279 ม. 9 ต. ตากแดด อ. เมืองชุมพร จ. ชุมพร 86000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้มีเจ้าหน้าที่ พอช. เช่น คุณ ถาวร จุฬาเศวตร คุณณรงค์ คงมาก และเจ้าหน้าที่ พอช. หลายท่าน มาให้คำแนะนำ การจัดตั้งธนาคารหมู่บ้าน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | |>