ข้อมูลทั้งหมด  76    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์หัตถกรรมของที่ระลึก
บุคคลที่ติดต่อ
คุณยุพิน    
 
ที่อยู่ 36/1 ม. 3 หมู่บ้าน บ้านเหล่า ต. สันกำแพง อ. สันกำแพง จ. เชียงใ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแปรรูปและถนอมอาหารแม่บ้านเกษตรกรศรีดอนมูล
บุคคลที่ติดต่อ
คุณคำปวน  ชัยคำ  
 
ที่อยู่ 1/1 ม. 8 หมู่บ้าน บ้านศรีดอนมูล ต. ชมภู อ. สารภี จ. เชียงใ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านบ้างร้องขี้เหล็ก (กลุ่มสมุนไพรผงสำเร็จ)
บุคคลที่ติดต่อ
นางพัชรี  กำลูนเวรารัช  
 
ที่อยู่ 154 ม. 7 ต. เชิงดอย อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหัตถกรรมตีลายแผ่นแร่
บุคคลที่ติดต่อ
นางสงวน  ปัญโญสุข  
 
ที่อยู่ 98 ม. 13 ต. สันกำแพง อ. สันกำแพง จ. เชียงใ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่โป่ง ( นพรัตน์สิ่งทอ )
บุคคลที่ติดต่อ
นางสาวสังวาลย์    
 
ที่อยู่ 126 ม. 5 ต. แม่โป่ง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเย็บผ้าแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ตาด
บุคคลที่ติดต่อ
คุณแสนสุข  รัญญา  
 
ที่อยู่ 40 ม. 1 ต. ห้วยทราย อ. สันกำแพง จ. เชียงใ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์ผลิตภัณฑ์จักสาน(ไม้ไผ่) ตำบลป่าบง
บุคคลที่ติดต่อ
คุณชัชวาล  ชัยพรหม  
 
ที่อยู่ - ม. 4 ต. ป่าบง อ. สารภี จ. เชียงใ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  อาชีพหัตถกรรมฝีมือ
บุคคลที่ติดต่อ
คุณอำไพ  ไชยกุล  
 
ที่อยู่ 13/5 ม. 3 ต. ร้องวัวแดง อ. สันกำแพง จ. เชียงใ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเยาวชนพัฒนาหัตถกรรมบ้านดงป่าซาง (เครือข่ายเกษตรกรพึ่งตนเ
บุคคลที่ติดต่อ
นางบัวจำ  คำวัง  
 
ที่อยู่ - ม. 6 หมู่บ้าน บ้านดงป่าซาง ต. มะขุนหวาน อ. สันป่าตอง จ. เชียงใ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านวังปืน
บุคคลที่ติดต่อ
คุณจันทร์  บุญมาปะ  
 
ที่อยู่ 329 ม. 1 ต. สบเตี๊ยะ อ. จอมทอง จ. เชียงใ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |>