ข้อมูลทั้งหมด  14    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีออมทรัพย์
บุคคลที่ติดต่อ
นางสีคำ  สุวรรณ  
 
ที่อยู่ 101 ม. 14 ต. แม่กาษา อ. แม่สอด จ. ตาก 63110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มสตรีออมทรัพย์ มีการรวมกลุ่มกัน โดยมีนางสีคำ สุวรรณ ซึ่งอยู่บ้านเลขที่ 101 หมู่ 14 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก
ได้รวมกันเพื่อให้ชาวบ้านมีความสามัคคี...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  แม่บ้านเกษตรแม่กี๊ดใหม่พัฒนา ม.3
บุคคลที่ติดต่อ
นางคำเอื้อย  พลาเกตุ  
 
ที่อยู่ 16 ม. 3 ต. แม่กาษา อ. แม่สอด จ. ตาก 63110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เกิดจากการชักนำจากเกษตรอำเภอให้รวมกลุ่มกันทำหน่อไม้อัดปี๊บ เพราะหมู่บ้านเรามีคนว่างงานมาก และยากจนกัน จึงปลูกกระเทียม
หรือวัตถุดิบต่างๆ ในหมู่บ้านมีมาก ขายก็ไม่ได้ก็เกิดการชักนำจากเกษตรอำเภอให้รวมกลุ่มกันทำหน่อไม้อัดปิ๊ป เมื่อปี 2535 มีสมาชิก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ทอผ้าพื้นเมือง บ้านรวมไทยพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นายแก้ว  ศรีวิชัยลำพันธ์  
 
ที่อยู่ 30 ม. 3 ต. รวมไทยพัฒนา อ. พบพระ จ. ตาก 63160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2536 โดยมีส่วนทหาร และกรมอุตสาหกรรม ช่วยแนะนำ และดำเนินการให้
โดยมีนางแก้ว ศรีวิชัยลำพันธ์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน บ้านใหม่พรสวรรค์
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญเลิศ  แป้นพงษ์  
 
ที่อยู่ 24 ม. 6 ต. นาโบสถ์ อ. วังเจ้า จ. ตาก -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนบ้านใหม่พรสวรรค์ จังหวัด ตาก
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 92 ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด 590 คน หญิง 315 คน ชาย 275 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | |>