ข้อมูลทั้งหมด  66    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
คุณลัดดา  ปิยะวงศ์รุ่งเรือง  
 
ที่อยู่ 644 ซ.เทียมพร ต. ถ.สุขาภิบาล 1 อ. บึงกุ่ม จ. กรุงเท 10240
เครือข่าย :  เครือข่ายชุมชนอโศก     แหล่งที่มา :  เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด
พ.ศ. 2532 สืบเนื่องจากคดีสันติอโศก ญาติธรรมมารวมตัวกันที่วัดมากขึ้นและบ่อยขึ้น เพราะเป็นห่วงพ่อท่าน สมณะ สิกขมาตุ และอยากเกาะติดสถาณการณ์ หลายคนปราถนาจะออกจากงานทางโลก เพื่อจะได้ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง ขณะเดียวกันโรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติก็ต้องผลิตหนังสือเป็นสื่อธรรมะในการทำความเข้าใจกับสาธารณชนอาทิ หนังสือ ฟังเสียงกวางน้อยบ้าง นอกเหนือจากการออกวารสารประจำ ทำให้สมณะ สิกขมาตุ และคนวัดทั้งหนุ่มสาวและผู้สูงอายุ ต้องทำงานหนักอย่างต่อเนื่อง จนบ้างก็ล้มป่วย เพราะเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอ ญาติธรรมกลุ่มหนึ่ง อาทิ คุณสุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง คุณสมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์ และกลุ่มจิ๊บจ๊อย จึงเกิดความคิดตรงกันว่า ถึงเวลาแล้วที่อโศกควรมีโรงพิมพ์ดำเนินการโดยฆราวาสในรูปแบบบริษัทเอกชน เพื่อแบ่งเบาภาระของนักบวชและคนวัด ซึ่งนอกจากจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของพาณิชย์บุญนิยมเช่นเดียวกับ บริษัทพลังบุญแล้ว ยังเอื้อญาติะรรมที่ยังต้องมีรายได้ ทำงานที่เป็นสัมมาอาชีพ เป็นประโยชน์ตน-ประโยชน์ท่าน ในขระเดียวกันก็ทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัวอีกด้วย ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทำเครื่องทองลงหิน
บุคคลที่ติดต่อ
คุณสมคิด  ด้วงเงิน  
 
ที่อยู่ พหลโยธิน 47 ม. - ต. - อ. - จ. กรุงเท -
เครือข่าย :  ชุมชนประดิษฐ์ไทรการ (โรงช้อน)     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เครื่องทองลงหินเป็นภูมิปัญญาดั่งเดิมของบรรพบุรุษไทย เป็นส่วนผสม ระหว่างดีบุกและทองแดง มีการทําเป็นเครื่องใช้ไม้สอยในครัวเรือน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สตรีสวนผัก
บุคคลที่ติดต่อ
นางผ่อง  ใสสะอาด  
 
ที่อยู่ 42/26 ม. - ต. ลาดยาว อ. จตุจักร จ. กรุงเท -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ทดสอบ
บุคคลที่ติดต่อ
นายประสิทธิ์  สาโสม  
 
ที่อยู่ 111 ถ. ทดสอบ ต. ทดสอบ จ. กรุงเท 10200
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  โครงกา
ประวัติ
ประวัติโดยย่อ
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ชุมชน101 บึงทองหลาง
บุคคลที่ติดต่อ
นางสวรรยา  กายราช  
 
ที่อยู่ 5130 ม. - ต. คลองจั่น อ. เขตบางกะปิ จ. กรุงเท 10240
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกิดจากเศรษฐกิจไม่ดีประชาชนต้องกู้เงินนอกระบบ ซึ่งดอกเบี้ยสูงมาก จึงรวมตัวกันจัดตั้ง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม
บุคคลที่ติดต่อ
นายแซมดิน  เลิศบุศย์  
 
ที่อยู่ 67/30 ม. - ต. คลองกุ่ม อ. เขตบึงกุ่ม จ. กรุงเท 10240
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
มีการรวมตัวของนักปฎิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นจึงจัดตั้...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ระนองกลาง 72
บุคคลที่ติดต่อ
สิบเอกวิมล  วงษ์แสงจันทร์  
 
ที่อยู่ 37 ม. - ต. ถนนนครไชยศรี อ. เขตดุสิต จ. กรุงเท 10300
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เพื่อสนองตามพระราชดำริจึงจัดตั้งกลุ่ม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มชุมชนป้อมมหากาฬ
บุคคลที่ติดต่อ
นายพรเทพ  บูรณะบุรีเดช  
 
ที่อยู่ 29 ม. 2 ต. สำราญราษฎร์ อ. เขตพระนคร จ. กรุงเท 10200
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากโดนไล่ที่และมีเจ้าหน้าที่จาก พอช. มาให้คำแนะนำ ในการจัดตั้งกลุ่มจึงเ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มมูลนิธิธรรมสันติ
บุคคลที่ติดต่อ
นางสาวฟ่องฟ้า  ศรีวรพรกุล  
 
ที่อยู่ 67/1 ม. - ต. คลองกุ่ม อ. เขตบึงกุ่ม จ. กรุงเท 10240
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
มีผู้เลื่อมใสมอบที่ดินให้จึงต้องตั้งเ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สถาบันบุญนิยม
บุคคลที่ติดต่อ
นายธำรง  แสงสุริยจันทร์  
 
ที่อยู่ 65/5 ม. 5 ต. คลองกุ่ม อ. เขตบึงกุ่ม จ. กรุงเท 10240
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มชุมชนชาวบุญนิยม ก่อกำเนิดเมื่อ พ.ศ. 2515 โดยเริ่มมาจากการร่วมศึกษา และปฏิบัติธรรม เน้นการถือศีลเคร่ง ซื่อสัตย์ เสียสละ เอื้อเฟื้อ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |>