ข้อมูลทั้งหมด  66    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 5
บุคคลที่ติดต่อ
นายจำลอง  นามสุดใจ  
 
ที่อยู่ 34/118 ม. - ต. บางด้วน อ. เขตภาษีเจริญ จ. กรุงเท 10160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จากการที่ชาวบ้านต้องไปกู้เงินที่ต้องเสียดอกเบี้ยแพงๆ จึงรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ พอช. เป็นพี...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ร่วมใจบ้านสมเด็จ
บุคคลที่ติดต่อ
นางจิตณาพร  รักธรรม  
 
ที่อยู่ 257 ซ. หลังสุเหร่า ถ. ม. - ต. หิรัญรูจี อ. เขตธนบุรี จ. กรุงเท 10600
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกิดจากการประชุมของสมาชิก ที่มีความคิดตรงกัน จึงรวมตัว...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มพลายแก้วสร้างสรรค์
บุคคลที่ติดต่อ
วีระ  พลายแก้ว  
 
ที่อยู่ 24 ม. 12 ต. คลองสิบ อ. หนองจอก จ. กรุงเท -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สตรีเขตพญาไท
บุคคลที่ติดต่อ
นางสาวศิริพร  กาวรรณา  
 
ที่อยู่ 74 ชวลาอพาร์ทเม้นท ต. สามเสนใน อ. - จ. กรุงเท -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สหกรณ์กรีนเนต,เครือข่ายตลาดสีเขียว (Green net), มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
บุคคลที่ติดต่อ
มูลนิธิสายในแผ่นดิน    
 
ที่อยู่ 6 ซ.พิบุลย์อุปถัมภ ต. - อ. ห้วยขวาง จ. กรุงเท 10310
เครือข่าย :  สำนักงานปกิรูประบบสุขาพแห่งชาติ     แหล่งที่มา :  สปรส.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ประเภทธุรกิจเป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่ตั้ง 6 ซ. พิบูลย์อุปถัมภ์-วัฒนานิเวศน์ 7 ถ.สุทธิสาร...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บริษัทกรีน มิวสิค จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
คุณจำรัส  เศวตาภรณ์  
 
ที่อยู่ 46 ถ.สมเด็จพระเจ้าต ต. บุคคโล อ. ธนบุรี จ. กรุงเท 10600
เครือข่าย :  สำนักงานปกิรูประบบสุขาพแห่งชาติ     แหล่งที่มา :  สปรส.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภท เพลงบรรเลงเพื่อการผ่อนคลาย
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ห้างหุ้นส่วน วังแดง เอ็กเพรสซ์ จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 701/16-17 อ.พ่องบุญ ถ.พระ ต. แขวงรองเมือง อ. ปทุมวัน จ. กรุงเท 10330
เครือข่าย :  สำนักงานปกิรูประบบสุขาพแห่งชาติ     แหล่งที่มา :  สปรส.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เป็นประเภทธุรกิจ แบบซื้อมาขายไป ประเภทสินค้า ได้แก่พวกสายพาน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  คุณเมตตา สุดสวาท
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 280 อ.การ์เด้น ตึก B ห ม. - ต. รัชดาภิเษก อ. ห้วยขวาง จ. กรุงเท 10310
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
คุณเมตตา สุดสวาท จากเจ้าแม่แบรนด์เนมสู่ผู้หญิงที่มีแต่ความเพียงพอ ?พรอพากันดา? (Propaganda) ชื่อนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักโดยเฉพาะในวงสังคม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนคอยรุตตั๊กวา หนองจอก กทม.
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญเหลือ  สมานตระกูล  
 
ที่อยู่ - ม. 5 ต. โคกแฝด อ. หนองจอก จ. กรุงเท 10530
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  โครงการศึกษาศก.นอกภาคทางการในเขตเม  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ข้อมูลเบื้องต้นชุมชนคอยรุตตั๊กวา ชุมชนคอยรุตตั๊กวา หรือเรียกอีกชื่อว่า ชุมชมคลองลํ าไทร ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตําบลโคกแฝด อําเภอหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 133 ครัวเรือน อาชีพส่วนใหญ่รับราชการและเกษตรผสมผสาน คนในชุมชนนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ ชุมชนนี้เป็นชุมชนที่ดําเนินวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นชุมชนน่าอยู่ ร่มเย็นด้วยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี สมาชิกทุกคนมีคุณภาพชีวิตดีกันถ้วนหน้า โดยมีนายสมชาย ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนร่วมสามัคคี
บุคคลที่ติดต่อ
ชุมชนร่วมสามัคคี    
 
ที่อยู่ ซ.รามคำแหง39 ม. - ต. - อ. - จ. กรุงเท -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  โครงการศึกษาศก.นอกภาคทางการในเขตเม  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชุมชนร่วมสามัคคีตั้งอยู่ที่ซอยรามคำแหง 39 ในซอยวัดเทพลีลา13 บริเวณ"สี่แยกน้ำแฉะ" ในอดีตคนในชุมชนเดิมส่วนใหญ่อพยพมาจากวังเพชรบูรณ์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |>