ข้อมูลทั้งหมด  12    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  แม่บ้านเกษตรมหาสวัสดิ์
บุคคลที่ติดต่อ
คุณวันชัย  สวัสดิ์แดง  
 
ที่อยู่ 58/2 ม. 3 หมู่บ้าน บ้านศาลาดิน ต. มหาสวัสดิ์ อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนพาดหมอน
บุคคลที่ติดต่อ
นายพิชัย  คัมภีรศาสตร์  
 
ที่อยู่ 106 ม. 6 ต. คลองจินดา อ. สามพราน จ. นครปฐม -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
1. ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนพาดหมอน ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่ 121 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 638 คน หญิง. 332 คน ชาย 306 ค ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | |>