ข้อมูลทั้งหมด  12    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนพาดหมอน
บุคคลที่ติดต่อ
นายพิชัย  คัมภีรศาสตร์  
 
ที่อยู่ 106 ม. 6 ต. คลองจินดา อ. สามพราน จ. นครปฐม -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
1. ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนพาดหมอน ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่ 121 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 638 คน หญิง. 332 คน ชาย 306 ค ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานแหลม ,กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบ้านลานแ
บุคคลที่ติดต่อ
นางพะยอม  แจ่มนิยม  
 
ที่อยู่ 9/1 ม. 4 ต. วัดละมุด อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม 73120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานแหลมจัดตั้งเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2521 โดยเกษตรจังหวัดนครปฐม ณ บ้านเลขที่ 9/1 หมู่ 4 ต.วัดละมุด
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอนครชัยศรีประสานงานอำนวยการจัดตั้ง มีสมาชิกเริ่มจัดตั้ง 27 คน มีคณะกรรมการ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | |>