ข้อมูลทั้งหมด  11    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนบ้านดอนคราม
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุพิน  เนียมแดง  
 
ที่อยู่ 59 ม. 3 ต. ก้านเหลือง อ. นาแก จ. นครพนม -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนบ้านดอนคราม ตำบล ก้านเหลือง
อำเภอ นาแก จังหวัด นครพนม
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่ 85 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | |>