ข้อมูลทั้งหมด  92    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งห้างปล้าว
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 20 ม. 9 ต. บ้านนิคม อ. บางขัน จ. นครศรี 80360
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
สมาชิกในหมู่บ้านร่วมหุ้นออมทรัพย์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์หัวลำพู (ตำบลบางศาลา)
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 64 ม. 1 ต. บางศาลา อ. ปากพนัง จ. นครศรี 80140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ชาวบ้านรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เมื่อปี พ.ศ.2540 โดยมีสมาชิก 57 คน ต่อมาก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นจนถึงปัจจปันนี้...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มธนาคารหมู่บ้านตอเรือ (เทพราช)
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 98 ม. 1 ต. เทพราช อ. สิชล จ. นครศรี 80340
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ด้วยความคิดของสมาชิกเห็นว่าผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านตอเรือ เป็นผู้ที่ไม่มีอาชีพ จึงได้ชักชวนกันมารวมกลุ่มโดยการฝากเงินออมเดือนละ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดขนาน
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 15 9/2 ม. 4 ต. ทุ่งใหญ่ อ. ทุ่งใหญ่ จ. นครศรี 80240
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
มีผู้นำในหมู่บ้านได้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับผู้นำหมู่บ้านอื่นๆและรวบรว...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหิสสราสามัคคี
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 14 ม. 10 ต. คลองกระบือ อ. ปากพนัง จ. นครศรี 80140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ชาวบ้านประกอบอาชีพทำนาเป็นส่วนมาก เวลาว่างเยอะมากจึงมานั่งคิดกันว่าจะทำอะไรกันดี จึงได้รวมกลุ่มกันตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเพื่อให้มีรายได้เสริมมาจุนเจือครอบครัว...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายอาสาพัฒนาเมือง อำเภอทุ่งสง
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 38/9 ม. - ต. ปากแพรก อ. ทุ่งสง จ. นครศรี 80110
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งมาจากการรวมตัวของชุมชน 6-7 ชุมชนนัดประชุมตามชุมชนคัดหาแกนนำของชุมชนรวมตัวกันตั้งเป็นเครือข่ายฯ นำแกนของชุมชน ชุมชนละ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองจิก
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ ม. 2 หมู่บ้าน หอประชุม ต. นางหลง อ. ชะอวด จ. นครศรี 80180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองจิก หมู่ที่ 2 ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช มีสมาชิกก่อตั้ง 45 คน มีเงิน 2,000 บาท การทำงานของคณะกรรมการไม่เข้าใจในการบริหารจัดการการเงิน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทำขนมแห้ง อ.พระพรหม
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 121 ม. 3 ต. นาสาร อ. พระพรหม จ. นครศรี 80000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เหตุที่ได้จัดตั้งเพราะความยากจนของชุมชน ไม่มีอาชีพเสริม เพื่อให้มีรายได้เพิ่ม ดังนั้นจึงจัดตั้งกลุ่มทำขนมขึ้นโดยประมาณ 5-6...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มชมรมแพทย์แผนไทยสมุนไพรทุ่งสง
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 277 ม. - ต. ปากแพรก อ. ทุ่งสง จ. นครศรี 80110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มจากการมีการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทยของผู้สนใจจาก รพ.ทุ่งสงและ นศ.ที่เรียนจบในรุ่นที่ 1 ได้ช่วยกลุ่มก่อตั้งชมรมแพทย์แผนไทยสมุนไพรในปีพ.ศ....
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (ม.10)
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 35 ม. 10 ต. ป่าระกำ อ. ปากพนัง จ. นครศรี 80140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
พัฒนากรได้แนะนำให้มีการจัดตั้งองค์กรขึ้นในหมู่บ้านชาวบ้านจึงรวม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |>