ข้อมูลทั้งหมด  11    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายสมัชชาเกษตรกรรายย่อย
บุคคลที่ติดต่อ
นายแจ้ง  พันธ์พงษ์  
 
ที่อยู่ 20 ม. 1 ต. แก่งดินสอ อ. นาดี จ. ปราจีน 25220
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เมื่อก่อนเกษตรกรในหมู่บ้านตำบล ทำเกษตรกรรมโดยขาดการรวมตัวการทำจะทำในแบบทำใครทำมันระดมทุน โดยการกู้เงิน
นอกระบบเกษตรกรรมใช้สารเคมีเป็นหลักขาดความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดีนี้ เป็นจุดเริ่มต้นในการจัดกลุ่มองค์กรในตอนแรก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | |>