ข้อมูลทั้งหมด  14    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สตรีบ้านปอซันผลิตผ้าปาติก
บุคคลที่ติดต่อ
คุณสะนะ  แย่งขุนเชาว์  
 
ที่อยู่ 44/1 ม. 5 ต. ปิตูมุดี อ. ยะรัง จ. ปัตตาน -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มอัลอัยตาม(ศูนย์เด็กกำพร้า)
บุคคลที่ติดต่อ
นางแม๊ะเส  เม๊ะตีเหมาะ  
 
ที่อยู่ 90/6 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านสุไหงปาแน ต. บานา อ. เมือง จ. ปัตตาน -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนม.3 แหลมโพธิ์
บุคคลที่ติดต่อ
นายนิราศ  อาแว  
 
ที่อยู่ 155 ม. 3 ต. แหลมโพธิ์ อ. แหลมโพธิ์ จ. ปัตตาน -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนม.3 แหลมโพธิ์ ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 91 ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล
บุคคลที่ติดต่อ
กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
ที่อยู่ - ม. - ต. - อ. - จ. ปัตตาน -
เครือข่าย :  โครงการในพระราชดําริ     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  โครงกา
ประวัติ
ในปี 2544 ราษฎรบ้านละเวง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือจากสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | |>