ข้อมูลทั้งหมด  13    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บุคคลที่ติดต่อ
นางฮาเดีย  ฟูฟทอง  
 
ที่อยู่ - ม. 6 หมู่บ้าน ศาลาเอนกประสงค์ บ ต. บางเตย อ. เมือง จ. พังงา -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะว่าได้รับ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนพอแดง
บุคคลที่ติดต่อ
นายเหวียน  ใต้แสงทวีธรรม  
 
ที่อยู่ 151/1 ม. 3 ต. ท้ายเหมือง อ. ท้ายเหมือง จ. พังงา -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนพอแดง ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 283 ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สมพงษ์ พรผล
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 55/1 ม. 2 หมู่บ้าน ท่าอยู่ ต. ตะกั่วทุ่ง อ. ท่าอยู่ จ. พังงา 82130
เครือข่าย :  ประชาชนทั่วไป     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
นายสมพงษ์ พรผล ได้ก่อร่างสร้างตัวโดยยึดอาชีพทำนา สวนยางพารา ไม้ผลและพืชหมุนเวียน พืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา เป็ด เป็นอาหารลดรายจ่ายในครัวเรือน และนำผลผลิตที่เหลือไปขายในตลาดชุมชน มุ่งมั่นส่งลูกทุกคนได้เรียนหนังสือจนจบปริญญา (ตรี โท) และมีงานที่ดีในสังคมถึง 5 คน ปัจจุบันมีฐานะมั่นคง เป็นครอบครัวที่อบอุ่น เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครอบครัวอื่นในชุมชน และเป็นที่เคารพศรัทธาของญาติพี่น้องและชาวบ้านในละแวกนั้น โดยในอดีตเคยบวชเรียนมาตั้งแต่เด็กจนกระทั้งได้รับการบรรพชาเป็นพระ เมื่อลาสิกขาบท และแต่งงานแล้วจึงนำธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตตลอดมา
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | |>