ข้อมูลทั้งหมด  14    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าเขาพระ
บุคคลที่ติดต่อ
กำนันสมควร  หล่อนาค  
 
ที่อยู่ 1 ม. 7 ต. เขาทราย อ. ทับคล้อ จ. พิจิตร -
เครือข่าย :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มทอผ้าบ้านเขาพระ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 อาชีพเดิมของชาวบ้านคือ รับจ้างทำนา ประชาชน สวนใหญ่เป็นคนไทยอีสาน ซึ่งเป็นคนบ้านหมี่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแปรรูปน้ำพืชผักผลไม้บ้านโพธิ์ประทับช้าง
บุคคลที่ติดต่อ
นางหวานใจ  น้อยหา 056 ? 689213 , 01 ? 7859632  
 
ที่อยู่ 303 ม. 3 ต. โพธิ์ประทับช้าง อ. โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร -
เครือข่าย :  สำนักงานกองทุนชุมชนเพื่อสังคม     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
มีการมารวมกลุ่มกัน โดยการกู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้าน โดยมีสมาชิก 43 คน มีหุ้นจำนวน 239 หุ้น จำนวนเงิน 23,900 บาท มาร่วมลงทุนและได้นำเงินมาซื้ออุปกรณ์ที่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านทำแชมพูบ้านวังทอง
บุคคลที่ติดต่อ
นางไพจิตร  เกตุชั่ง ( 01 ? 9730171 )  
 
ที่อยู่ 41 ที่ทำการผู้ใหญ่ ม. 8 ต. เนินมะกอก อ. บางมูลนาก จ. พิจิตร -
เครือข่าย :  สำนักงานกองทุนชุมชนเพื่อสังคม     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2544 แนวความคิดที่หันมารวมกลุ่มและทำแชมพู คือเริ่มต้นจากนายสมชาย จั่นแจ้ง มาเป็นคนจุดประกาย...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมจากผลิตภัณฑ์ผักตบชวา
บุคคลที่ติดต่อ
นางหนูเล็ก  แก้วเกิด (056)614269,(01)6051735  
 
ที่อยู่ 72/1 ม. 11 ต. ทุ่งใหญ่ อ. .โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร 66000
เครือข่าย :  สนง.กองทุนชุมชนเพื่อสังคม     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
แต่ก่อนทุ่งใหญ่นี้มีสัตว์นานาชนิด เช่น เสือ ช้าง และสัตว์ป่าทุกชนิด คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ปี พ.ศ.2532 มีพัฒนากรได้พาชาวบ้าน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | |>