ข้อมูลทั้งหมด  11    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน เครือข่ายโรงเรือนแกนนำเกษตรกรระดับรากหญ้า
บุคคลที่ติดต่อ
นายวิม  สรณชาวนา  
 
ที่อยู่ 119 ม. 5 ต. วังยาง อ. เนินมะปราง จ. พิษณุโ 65190
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน เครือข่ายโรงเรือนแกนนำเกษตรกรระดับรากหญ้า
อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 30 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | |>