ข้อมูลทั้งหมด  11    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านห้วยท่าเนื้อ
บุคคลที่ติดต่อ
นายสิทธิศักดิ์  เสนานุช  
 
ที่อยู่ 66 ม. 11 ต. ป่าแดง อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโ 65170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
หมู่บ้านห้วยท่าเนื้อ เป็นหมู่บ้านกันดาน แหละหล้าหลัง ประชากรประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ ขาดความรู้ในการด้านการพัฒนาอาชีพเงินทุน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 


<| | 1 | 2 | |>