ข้อมูลทั้งหมด  14    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายวิลิต เตชะไพบูลย์
บุคคลที่ติดต่อ
นายวิลิต  เตชะไพบูลย์  
 
ที่อยู่ - ม. 8 หมู่บ้าน บ้านทุ่งพร้าว ต. ท่ายาง อ. ท่ายาง จ. เพชรบุ -
เครือข่าย :  สำนักงานปกิรูประบบสุขาพแห่งชาติ     แหล่งที่มา :  สปรส.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายวิลิต เตชะไพบูลย์ บ้านทุ่งพร้าว หมู่ 8 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ. เพชรบุรี คุณวิลิต ปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองจาก "เจ้าสัวน้อย" กรรมการผู้จัดการโรงแรมรีเจนท์ชะอำ จ.เพชรบุรี ที่มีมูลค่าหลายพันล้านบาท มาเป็นเกษตรกรยึดอาชีพทำนาปลูกข้าวอยู่ที่บ้านทุ่งพร้าว ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  จ่าเอก เขียน สร้อยสม
บุคคลที่ติดต่อ
จ่าเอก  เขียน สร้อยสม  
 
ที่อยู่ 999 / 22 ม. - ต. ชะอำ อ. ชะอำ จ. เพชรบุ 76120
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
จ่าเอก เขียน สร้อยสม เกิดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ปัจจุบันอายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 999 / 22 ถนนคลองชลประทาน ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายช้วน บัวสด
บุคคลที่ติดต่อ
นายช้วน  บัวสด  
 
ที่อยู่ 135 ม. - ต. ไร่ใหม่พัฒนา อ. ชะอำ จ. เพชรบุ 76120
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายช้วน บัวสด (ชื่อเล่น โหนก) หรือลุงโหนก บ้านเลขที่ 135 หมู่ 8 บ้านโป่งเก้งพัฒนา ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 70120 ปัจจุบันอายุ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายสำรอง แตงพลับ
บุคคลที่ติดต่อ
นายสำรอง  แตงพลับ  
 
ที่อยู่ 69 / 1 ม. 4 ต. ไร่ใหม่พัฒนา อ. ชะอำ จ. เพชรบุ 76120
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
ชื่อ นายสำรอง แตงพลับ (ชื่อเล่น ลงลอง) อยู่บ้านเลขที่ 69/1 หมู่ 4 บ้านหนองเขื่อน ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ปัจจุบันอายุ 60 ปี...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | |>