ข้อมูลทั้งหมด  14    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์หัตถกรรม (ตัดเย็บ)
บุคคลที่ติดต่อ
นางพัชรินทร์  ฟองกระจาย  
 
ที่อยู่ 23 ม. 1 ต. แม่จั๊วะ อ. เด่นชัย จ. แพร่ 54110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ชุมชนบ้านแพะ หมองบ่อ ส่วนมากเป็นเกษตรทำนา หลังจากเสร็จจากการทำนาแล้ว เกิดการว่างงานขึ้น ไม่มีรายได้ ทำให้ชุมชน ต่าง เช่น หน่วยงาน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน บ้านหนองเงือก
บุคคลที่ติดต่อ
นายวิชิต  ธงสิบสอง  
 
ที่อยู่ 127 ม. 5 ต. วังธง อ. เมือง จ. แพร่ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บ้านหนองเงือก ตำบล แม่แรง
อำเภอ เมือง จังหวัด แพร่
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 144 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน บ้านเวียงตั้ง
บุคคลที่ติดต่อ
นายวิชิต  ธงสิบสอง  
 
ที่อยู่ 127 ม. 5 ต. วังธง อ. เมือง จ. แพร่ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บ้านเวียงตั้ง ตำบล วังธง
อำเภอ เมือง จังหวัด แพร่
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 144 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน บ้านร่องกาศใต้
บุคคลที่ติดต่อ
พระวิทูรย์  อริจิตโต  
 
ที่อยู่ 77 ม. 5 ต. ร่องกาศ อ. สูงเม่น จ. แพร่ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บ้านร่องกาศใต้ ตำบล ร่องกาศใต้
อำเภอ สูงเม่น จังหวัด แพร่
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 315 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | |>