ข้อมูลทั้งหมด  11    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ก่อสร้างถนนลาดยางนิคมฯ พัฒนาภาคใต้
บุคคลที่ติดต่อ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
 
ที่อยู่ - ม. 5 ต. ตลิ่งชัน อ. บันนังสตา จ. ยะลา -
เครือข่าย :  โครงการในพระราชดําริ     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  โครงกา
ประวัติ
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2545 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรบ้านเขาน้ำตก หมู่ที่ 7 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | |>