ข้อมูลทั้งหมด  13    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านต้นผึ้ง
บุคคลที่ติดต่อ
นางยุพิน  อนุใจ  
 
ที่อยู่ - ม. - ต. - อ. - จ. ลำพูน -
เครือข่าย :  โครงการบ่มเพาะนวัตกรรม าคเหนือ     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม 
ประวัติ
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้นผึ้ง ดำเนินการบริหารงานร่วมกันในลักษณะช่วยกันคิดช่วยกันทำ ลองผิดลองถูกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเงือก
บุคคลที่ติดต่อ
คุณชื่นชม  สุขร่องช้าง  
 
ที่อยู่ 15 ม. 5 ต. แม่แรง อ. ป่าซาง จ. ลำพูน -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ ร่องช้าง
บุคคลที่ติดต่อ
คุณกัลยา  อิมัง  
 
ที่อยู่ 122 ม. 5 หมู่บ้าน บ้านร่องช้าง ต. ท่าตุ้ม อ. ป่าซาง จ. ลำพูน -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | |>