ข้อมูลทั้งหมด  13    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านห้วยมุ่น ม.5
บุคคลที่ติดต่อ
นายพิริยะ  ภูมิธรณี  
 
ที่อยู่ 276 ม. 5 หมู่บ้าน หมู่บ้านห้วยมุ่น ต. กกสะทอน อ. ด่านซ้าย จ. เลย 42120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ในปี พ.ศ. 2542-2543 ชาวบ้านห้วยหมุ่นส่วนใหญ่ประสบปัญหาในด้านเงินทุนทำการเกษตรต้องกู้นายทุนที่มีดอกเบี้ยสูง
เพราะเงินหมู่บ้าน (เงิน อพป.) จำนวน 80,000 บาท ที่มีไว้ให้กู้ไปลงทุนนั้น ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยกู้กันเองจนหมดโดยไม่ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน ผาหวาย
บุคคลที่ติดต่อ
ปรีชา  นนลือชา  
 
ที่อยู่ 478 ม. 8 ต. ปานพุ อ. หนองหิน จ. เลย -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน ผาหวาย ตำบล ปวนพุ
อำเภอ หนองหิน จังหวัด เลย
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่ 199 ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด 845 คน หญิง. 435 คน ชาย 410 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน บ้านโนน
บุคคลที่ติดต่อ
นายสง่า  ไชยเต็ม  
 
ที่อยู่ 40 ม. 11 ต. ทรายขาว อ. วังสะพุง จ. เลย -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บ้านโนน ตำบล ทรายขาว
อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 89 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | |>