ข้อมูลทั้งหมด  20    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มพัฒนาสตรีออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุภาพ  สาธุภาค  
 
ที่อยู่ 58 ม. 14 ต. พราน อ. ขุนหาญ จ. ศรีสะเ 33150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
1. สมาชิกรวมตัวก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านอาวอย
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญลัด  ดวงอินทร์  
 
ที่อยู่ 292 ม. 2 ต. โสน อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเ 33140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อปี 2530 เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้ประสานงานกับกลุ่มมีมติตกลง โดยความเห็นของชาวบ้านให้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นมา ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เกษตรกรพัฒนาเพื่อยังชีพ บ.หนองสระมอญ
บุคคลที่ติดต่อ
นายเฉวียน  สารพันธ์  
 
ที่อยู่ 47 ม. 11 ต. เมืองหลวง อ. ห้วยทับทัน จ. ศรีสะเ 33210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
มีจำนวนหลายคนมีความเห็นร่วมกันที่จะมีกลุ่ม มีองค์กรเพื่อจะจำกิจกรรมในการดำรงชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการประกอบอาชีพ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  หมู่บ้านพุทธธรรม ศีรษะอโศก
บุคคลที่ติดต่อ
คุณสู่ดิน  ชาวหินฟ้า  
 
ที่อยู่ - ม. - ต. - อ. - จ. ศรีสะเ -
เครือข่าย :  พุทธธรรม ศีรษะอโศก     แหล่งที่มา :  เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
ปี ๒๕๓๐ ญาติธรรมใน จังหวัดศรีสะเกษ และ จังหวัดใกล้เคียง ที่สนใจมาปฏิบัติธรรมที่ ?พุทธสถานศีรษะอโศก? นั้น ได้จัดให้มีงานอุโบสถเดือนละ ๑ ครั้ง ทุกวันเสาร์-อาทิตย์แรก ของเดือน และ นอนค้างคืน ส่วนกลุ่ม ?แซงแซวน้อยเรียนธรรม? ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนนั้น มีการอบรมทุกวันอาทิตย์ และ นอนค้างที่วัดกันอยู่แล้ว ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มอาชีพสตรีการเลี้ยงไก่ไข่
บุคคลที่ติดต่อ
ประยูร  ช่างแก้ว  
 
ที่อยู่ ม. 8 หมู่บ้าน หนองแซง ต. ดูน อ. .กันทรารมย์ จ. ศรีสะเ 33130
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ประวัติความเป็นมา เริ่มจัดตั้งกลุ่มในปี พ.ศ. 2540 มีสมาชิก 15 คน โดยการเรียนรู้การเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ ได้รับการสนับสนุนจาก สบอ.กันทรารมย์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มอาชีพสตรีประดิษฐ์ดอกไม้และทอผ้า
บุคคลที่ติดต่อ
ณัฐนิตย์  แซ่ลี้  
 
ที่อยู่ 136/6 ม. 11 ต. จาน อ. .กันทรารมย์ จ. ศรีสะเ 33130
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ประวัติความเป็นมา ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2541 แต่ยังไม่เข้มแข็ง ก็เลยแยกออกมาเป็นกลุ่มอาชีพ สัจจะสะสมเดือนละ 20 บาท/เดือน สาเหตุที่เป็นแรงบันดาลใจเพราะเห็นชาวบ้านยากจน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มคณะกรรมการบริหารเขต
บุคคลที่ติดต่อ
บุญส่ง  จันทร์ก้อน  
 
ที่อยู่ ม. 6 หมู่บ้าน บ้านหนองแก้ว ต. ด่าน อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเ 33160
เครือข่าย :  กลุ่มสาธารณประโยชน์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 สนับสนุนกลุ่มแม่บ้านทอเสื่อผืน กลุ่มออมทรัพย์ แรงบันดา...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผู้ใช้ตามทฤษฏีใหม่บ้านเป๊าะ
บุคคลที่ติดต่อ
ชูศักดิ์  พรมคุณ  
 
ที่อยู่ 155 ม. 9 ต. บึงบูรพ์ อ. บึงบูรพ์ จ. ศรีสะเ 33220
เครือข่าย :  กลุ่มสาธารณประโยชน์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  โครงกา
ประวัติ
ประวัติความเป็นมา เมื่อปลายปี 40 ประเทศเจอสภาวะเศรษฐกิจถดถอย จึงอพยพครอบครัวมาจากกรุงเทพฯไม่มีงานทำก็หันเข้าหาที่นาที่มีอยู่น้อยนิด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนบ้านสิงห์สะอาด
บุคคลที่ติดต่อ
นายเกรียงศักดิ์  แดงวันสี  
 
ที่อยู่ 183 ม. 13 ต. สหสขันธ์ อ. สหสขันธ์ จ. ศรีสะเ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บ้านสิงห์สะอาด ตำบล สหัสขันธ์
อำเภอ สหัสขันธ์ จังหวัด กาฬสินธุ์
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่ 147 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน ศรีแก้วกลาง
บุคคลที่ติดต่อ
นายขวัญชัย  คุณเดิม  
 
ที่อยู่ 279 ม. 14 ต. ศรีแก้ว อ. ศรีรัตนะ จ. ศรีสะเ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน ศรีแก้วกลาง ตำบล ศรีแก้ว
อำเภอ ศรีรัตนะ จังหวัด ศรีสะเกษ
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่ 175 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | |>