ข้อมูลทั้งหมด  18    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ผลิตภัณฑ์จักสานเชือกกล้วย
บุคคลที่ติดต่อ
นางเปียน  จินดาวงศ์  
 
ที่อยู่ 48 ม. 9 ต. คูเต่า อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรบ้านหูแร่
บุคคลที่ติดต่อ
นางอำไพ  ศรีระสันต์  
 
ที่อยู่ 50/2 ม. 3 ต. ทุ่งตำเสา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหนังตะลุง ( กลุ่มศิลปินศรีวิชัย)
บุคคลที่ติดต่อ
นางหวง  ศรีทวีกูล  
 
ที่อยู่ 85 ม. 7 ต. รัตภูมิ อ. ควนเนียง จ. สงขลา -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  แม่บ้านเกษตรกรบ้านสี่แยกพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นางมาเรียม  สะแหนม  
 
ที่อยู่ 15/21 ม. 11 ต. ปะดังเบซาร์ อ. สะเดา จ. สงขลา -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนบ้านควนจง
บุคคลที่ติดต่อ
นายเผิน  ทองประดับ  
 
ที่อยู่ - ม. 4 ต. นาหม่อม อ. นาหม่อม จ. สงขลา -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนบ้านควนจง ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 215 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผู้ผลิตกรงนกและหัวกรงนก
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 220/9 ม. 2 ต. บ้านนา อ. จะนะ จ. สงขลา 90130
เครือข่าย :  เพื่อน เสี่ยว เกลอ     แหล่งที่มา :  เพื่อน เสี่ยว เกลอ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มผู้ผลิตกรงนกและหัวกรงนก ต.บ้านนา ตั้งอยู่ 220/9-10 ม.2 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 สาเหตุสำคัญที่ทำให้มีการก่อตั้งกลุ่มขึ้น มาก็เพราะวัตถุดิบที่มีราคาแพงและนับวันยิ่งหายากและราคากรงนกและหัวกรงที่มีราคาถูกและอยู่ที่พ่อค้าว่าจะให้ราคาเท่าไร โดยการแนะนำ จากหน่วยงานของทางราชการ เช่น ฝ่ายปกครองอำเภอจะนะ การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอจะนะ สำนักงานสหกรณ์อำเภอจะนะ เลยเกิดการรวมตัวขึ้นจากชาวบ้าน 72คน ในตอนแรกและเพิ่มขึ้นเป็น 101 คนในปีต่อมา มีกิจกรรม คือ การออมทรัพย์ ร้านค้าชุมชน การตบแต่งกรงนกซึ่งเป็นผลผลิตของสมาชิก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีก้าวหน้า
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ ม. 6 หมู่บ้าน บ้านบนควน ต. เขาพระ อ. รัตภูมิ จ. สงขลา -
เครือข่าย :  โครงการบ่มเพาะนวัตกรรม าคใต้     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
จุดเริ่มต้นในการจัดตั้งสตรีก้าวหน้าบ้านบนควน เริ่มจากสมาชิกในชุมชนได้มีโอกาสไปดูงานที่ปฐมอโศก ทำให้ได้ทราบถึงวิธีการทำผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งเป็นที่สนใจของผู้ที่ไปศึกษาดูงานมากและหลังจากนั้นกลุ่ม NGO เครือข่ายเกษตรกรทางเลือกได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจที่สวนเกษตรธาตุ 4 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก โดยได้เชิญวิทยากรมาสอนการทำผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในครัวเรือนได้แก่ การทำแชมพู ครีมนวดผม น้ำยาล้างจาน พิมเสนน้ำ และยาหม่อง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านยางงาม
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ ม. 9 หมู่บ้าน บ้านยางงาม ต. ทุ่งหวัง อ. เมือง จ. สงขลา -
เครือข่าย :  โครงการบ่มเพาะนวัตกรรม าคใต้     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านยางงาม เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรปลูกแตงโมหมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปลูกแตงโม ในปีพ.ศ. 2543 โดยมีสมาชิกจำนวน 50 ราย ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | |>