ข้อมูลทั้งหมด  12    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนบ้านโคกเกตรี
บุคคลที่ติดต่อ
นายอิบรอเหม  อาดำ  
 
ที่อยู่ 124 ม. 3 ต. เกตรี อ. เมือง จ. สตูล -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนบ้านโคกเกตรี ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 259 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผลิตกาแฟโบราณ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ ม. 3 หมู่บ้าน บ้านวังประจัน ต. วังประจัน อ. ควนโดน จ. สตูล -
เครือข่าย :  โครงการบ่มเพาะนวัตกรรม าคใต้     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
บ้านวังประจันเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่กลางหุบเขา มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย สภาพทั่วไป ของบ้านวังประจัน ประกอบไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | |>