ข้อมูลทั้งหมด  12    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผลิตกาแฟโบราณ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ ม. 3 หมู่บ้าน บ้านวังประจัน ต. วังประจัน อ. ควนโดน จ. สตูล -
เครือข่าย :  โครงการบ่มเพาะนวัตกรรม าคใต้     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
บ้านวังประจันเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่กลางหุบเขา มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย สภาพทั่วไป ของบ้านวังประจัน ประกอบไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีด้านการแปรรูปอาหารทะเล
บุคคลที่ติดต่อ
นางมาลี  โทวารี  
 
ที่อยู่ 139 ม. 2 ต. ทุ่งหว้า อ. ทุ่งหว้า จ. สตูล -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | |>