ข้อมูลทั้งหมด  11    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 129 ม. 2 ถ. กม.15 ถ.บางนา-ตราด ต. บางพลี อ. บางโฉลง จ. สมุทรป 10540
เครือข่าย :  สมบูรณ์ กรุ๊ป     แหล่งที่มา :  สมบูรณ์ กรุ๊ป  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มบริษัทสมบูรณ์ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์มานานกว่า 60 ปี โดยดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ที่ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยระบบคุณภาพ โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา เพื่อลดต้นทุนการผลิต และสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า นอกจากนั้นยังตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและสังคมอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอดอีกด้วย
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | |>