ข้อมูลทั้งหมด  11    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนโคกกระต่าย
บุคคลที่ติดต่อ
นางปฐมมน  กันหา  
 
ที่อยู่ 2 ม. 7 ต. หนองกบ อ. หนองแซง จ. สระบุร -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนโคกกระต่าย ตำบล หนองกบ อำเภอ หนองแซง จังหวัด สระบุรี
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่ 42 ครัวเรือน อาชีพส่วนใหญ่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | |>